Volledig scherm
© Thinkstock

Politiek wil duidelijke duurzaamheidsdoelen

DALFSEN - "Dalfsen wil graag voorop lopen met duurzaamheid, maar maakt die ambitie absoluut niet waar." Met deze woorden vatte Evert Jan Hof (Gemeentebelangen) de kritiek samen die maandagavond tijdens de raadscommissie werd geuit op de kadernota Duurzaamheid. Op aandrang van de raadsfracties van Dalfsen nam wethouder Klaas Agricola daarom het stuk over Duurzaamheid terug om het te herzien. Niet alleen de raadscommissie had veel vragen en bedenkingen, ook de vertegenwoordigers van de 'duurzame dorpen' kwamen met stevige kritiek vanaf de publieke tribune. Allemaal vinden ze het ongewenst dat de gemeente de doelstelling om in 2025 CO2-neutraal te zijn laat varen. "Dat is waarschijnlijk niet haalbaar", stelde wethouder Klaas Agricola.

Hij bepleitte een verbreding van die doelstelling met energie, mobiliteit, voedsel en water als hoofdthema's, zonder zich vast te leggen op een streefdatum. Dat laatste schoot verschillende fracties in het verkeerde keelgat. "Streefdatums zijn noodzakelijk als je iets wilt realiseren", aldus Hans de Graaf (D66).

Kadernota
Vertegenwoordigers van groepen die in de verschillende dorpskernen actief zijn met duurzaamheid, hebben eerder dit jaar tijdens twee werkconferenties hun ideeën gedeeld met de raadsleden. Maar in de kadernota, die de grondslag vormt voor het nieuwe meerjarenprogramma duurzaamheid, zien zij hun inbreng onvoldoende terug.

"Het stuk hoeft nog net niet naar de prullenbak", aldus Antje Kingma van Duurzaam Hoonhorst. "Maar het is eigenlijk niet bruikbaar."

Weinig concreet
De meeste raadscommissies stelden dat de doelstellingen weinig concreet zijn. "We lezen nergens wat de gemeente wil gaan doen met de verschillende wensen uit de dorpen", aldus CDA'er Theo Logtenberg. Anne Nijburg (ChristenUnie) kwam zelfs met een aanvullende steunnotitie. De politiek wil dat de gemeente een nieuwe kadernota presenteert met stevige doelstellingen, financiële verantwoording en streefadata.

Agricola liet weten dat de herziene kadernota Duurzaamheid er 'zo snel mogelijk' komt.

  1. Dalfsen krijgen jongerenplek in stationsgebied

    Dalfsen krijgen jongerenplek in stationsgebied

    De Jeugd Ontmoetingsplek (JOP) in Dalfsen komt dan toch in het stationsgebied te staan. Alleen niet voor een door wethouder Jan Uitslag (CDA) voorgestelde periode van twee jaar, maar eerst voor zes maanden. In de tussentijd wordt gezocht naar een definitieve locatie, waarbij het logisch lijkt dat als het stationsgebied bevalt dit terrein wordt gehandhaafd. Het ingediende voorstel van de ChristenUnie om het eerst maar eens te proberen werd vanavond door een raadsmeerderheid gesteund.

Vechtdal