article
1.6680970
De komende maanden zal het vaker over referenda gaan. Er zijn partijen die een volksstemming willen introduceren, zodat het gewone volk, dat zich stelselmatig gepasseerd voelt, meer inspraak en beslissingsrecht krijgt in besluitvorming van de overheid. Of dat een lumineus idee is, valt echter te betwisten. Wie bevoegdheid eist om verantwoordelijkheid te dragen voor verstrekkende politieke aardverschuivingen, moet op z'n minst weten wat de gevolgen van een keuze zijn. Anders gezegd: het is niet altijd duidelijk welke (geo)politieke consequenties er aan resoluties, verdragen en akkoorden zijn verbonden.
Column Özcan Akyol | Referenda
De komende maanden zal het vaker over referenda gaan. Er zijn partijen die een volksstemming willen introduceren, zodat het gewone volk, dat zich stelselmatig gepasseerd voelt, meer inspraak en beslissingsrecht krijgt in besluitvorming van de overheid. Of dat een lumineus idee is, valt echter te betwisten. Wie bevoegdheid eist om verantwoordelijkheid te dragen voor verstrekkende politieke aardverschuivingen, moet op z'n minst weten wat de gevolgen van een keuze zijn. Anders gezegd: het is niet altijd duidelijk welke (geo)politieke consequenties er aan resoluties, verdragen en akkoorden zijn verbonden.
http://www.destentor.nl/extra/columns/column-%C3%B6zcan-akyol-referenda-1.6680970
2016-11-26T06:27:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6674097.1479964560!image/image-6674097.jpg
Deventer,Sociaal en maatschappij,top
Columns
Home / Extra / Columns / Column Özcan Akyol | Referenda

Column Özcan Akyol | Referenda

Foto's
1
Reacties
Reageer
  De komende maanden zal het vaker over referenda gaan. Er zijn partijen die een volksstemming willen introduceren, zodat het gewone volk, dat zich stelselmatig gepasseerd voelt, meer inspraak en beslissingsrecht krijgt in besluitvorming van de overheid. Of dat een lumineus idee is, valt echter te betwisten. Wie bevoegdheid eist om verantwoordelijkheid te dragen voor verstrekkende politieke aardverschuivingen, moet op z'n minst weten wat de gevolgen van een keuze zijn. Anders gezegd: het is niet altijd duidelijk welke (geo)politieke consequenties er aan resoluties, verdragen en akkoorden zijn verbonden.

  Het probleem met het Oekraïne-referendum en later de Brexit was dat veel burgers niet goed konden inschatten wat de nasleep van hun stem zou betekenen. En dat is ook niet raar. Een regering moet voorlichten, maar sommige zaken zijn voor ons, de mensen die niet dagelijks meedoen aan het politiek spel, nou eenmaal veel te ingewikkeld en ondoorzichtig.

  Wij weten niets van bilaterale overeenkomsten tussen landen waardoor bepaald chagrijn is weggenomen. Door als volk simpelweg iets weg te stemmen, puur gebaseerd op een particulier onderbuikgevoel, of diepgewortelde idealistische opvattingen, hoe onredelijk ook, ruïneren we diplomatieke betrekkingen waarvoor jarenlang is gestreden.

  Dat kennis of integriteit geen vereiste was bij het ontvangen van campagnesubsidie in aanloop naar het referendum bleek gisteren: daarom probeert een aantal activistische ontvangers van staatssteun openheid over de besteding ervan tegen te houden. Waarom, ga je meteen denken? Ze streden allemaal - naar eigen zeggen - voor een zuiver en oprecht doel. In de praktijk lag dat vermoedelijk net iets anders.

  Laten we er derhalve voor zorgen dat ingrijpende staatsrechtelijke onderwerpen niet op het bordje van de gewone burger terechtkomen. Wij kiezen een kabinet én onze volksvertegenwoordigers, die uiteindelijk zullen worden afgerekend op de beslissingen die ze maken. Om er steeds tussen te komen, in de vorm van referenda, dwarsboomt de kans op duurzaam en doordacht beleid.

  Overigens hoeft dit niet voor de lokale politiek te gelden. Het is gezond dat bewoners van een stad of dorp medezeggenschap krijgen als er bijvoorbeeld een nieuw zwembad, theater of stadskantoor moet komen. Het verschil met alles wat landelijk gebeurt, is dat gevolgen in de eigen gemeente overzichtelijk zijn. En dat lijkt me een essentiële voorwaarde.