article
1.6618513
APELDOORN - De SGP in Apeldoorn maakt zich zorgen over de manier waarop het college van B en W met de reserve Sociaal Domein omgaat. Als voorstel voor de begroting over 2017-2020 wil het college 25.000,- euro uit deze pot halen. Het gaat de SGP daarbij niet om de bestemming van het geld, vrijwilligerswerk, maar wel om het principe.
SGP Apeldoorn wil geen greep uit pot Sociaal Domein
APELDOORN - De SGP in Apeldoorn maakt zich zorgen over de manier waarop het college van B en W met de reserve Sociaal Domein omgaat. Als voorstel voor de begroting over 2017-2020 wil het college 25.000,- euro uit deze pot halen. Het gaat de SGP daarbij niet om de bestemming van het geld, vrijwilligerswerk, maar wel om het principe.
http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/sgp-apeldoorn-wil-geen-greep-uit-pot-sociaal-domein-1.6618513
2016-11-07T13:39:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4310619.1397206092!image/image-4310619.jpg
Apeldoorn,Politiek Lokaal ST,Schriftelijke vragen,SGP Apeldoorn,Sociaal Domein,MJB,hermes
Apeldoorn
Home / Regio / Apeldoorn / SGP Apeldoorn wil geen greep uit pot Sociaal Domein

SGP Apeldoorn wil geen greep uit pot Sociaal Domein

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  APELDOORN - De SGP in Apeldoorn maakt zich zorgen over de manier waarop het college van B en W met de reserve Sociaal Domein omgaat. Als voorstel voor de begroting over 2017-2020 wil het college 25.000,- euro uit deze pot halen. Het gaat de SGP daarbij niet om de bestemming van het geld, vrijwilligerswerk, maar wel om het principe.
  Het is weliswaar geen groot bedrag, maar toch een veelzeggend signaal.

  Is het wel slim om geld uit deze pot te halen? En wat als andere partijen komende donderdag tijdens de bespreking van de Meerjarenprogrammabegroting ook een greep uit deze pot willen doen om dekking te vinden voor hun plannen? De SGP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W. 

  Gereserveerd 
  Apeldoorn krijgt een reserve voor het Sociaal Domein. Onder meer de SGP heeft hier vorig jaar om gevraagd met het oog op de grote onzekerheden rond de decentralisaties bij zorg, jeugd en participatie. ,,Onze fractie vindt het daarom een goed en belangrijk voorstel dat het college een reserve wil van 14,2 miljoen euro. Op deze manier moet voorkomen worden dat, onder meer als gevolg van bezuinigingen van het Rijk, mensen tussen wal en schip vallen. Goede zorg en hulp voor mensen met problemen vindt de SGP vanuit het oogpunt van christelijke naastenliefde essentieel', stelt de partij in de inleiding op de vragen.

  Signalering
  Het college heeft een voorzet voor gedaan om 25.000 euro voor vrijwilligerswerk te financieren uit de reserve Sociaal Domein. ,,Het is weliswaar geen groot bedrag, maar toch een veelzeggend signaal. Daarmee zet het college de deur op meer dan een kier. Want waarom is bijvoorbeeld 100.000 euro extra voor mantelzorg of extra geld voor minimabeleid uit de reserve niet mogelijk? Ook dit zijn zeer belangrijke zaken'', aldus de SGP. ,,Ondanks optimisme door vooral een verbetering van onze financiële positie, is de SGP erg bezorgd over het risicoprofiel in het sociale domein. Het gaat om een kwetsbare groep en we staan nog maar aan het begin van de uitvoering van de decentralisaties. We weten niet wat de middellange en langetermijneffecten zijn, maar wel dat het budget met de voorgenomen kortingen van het Rijk zal krimpen. Dat roept zelfs de vraag op of de reserve juist niet moet worden verhoogd.''

  Ad hoc
  Het uitgangspunt van de SGP is dat de reserve Sociaal Domein geen zak geld wordt waar met begerige blikken naar wordt gekeken en waar het gebruik ervan ad hoc gaat plaatsvinden, terwijl volgens de fractie juist een integrale aanpak gewenst is. ,,Er moet zoveel mogelijk duidelijkheid zijn over de noodzakelijke omvang van de reserve. We dienen immers 'sociaal geld' goed en zorgvuldig te besteden.''