article
1.5716508
APELDOORN - Eerst worden er informatiebijeenkomsten voor de wijk Orden en het dorp Beekbergen belegd, pas daarna wordt de haalbaarheid van vluchtelingenopvang op die locaties met de gemeenteraad besproken. Dat zegt de Apeldoornse burgemeester John Berends.
Wijkbijeenkomsten over azc
APELDOORN - Eerst worden er informatiebijeenkomsten voor de wijk Orden en het dorp Beekbergen belegd, pas daarna wordt de haalbaarheid van vluchtelingenopvang op die locaties met de gemeenteraad besproken. Dat zegt de Apeldoornse burgemeester John Berends.
http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/wijkbijeenkomsten-over-azc-1.5716508
2016-02-11T09:15:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.5420460.1447056117!image/image-5420460.JPG
Apeldoorn,Gemeente,AZC,top,hermes
Apeldoorn
Home / Regio / Apeldoorn / Wijkbijeenkomsten over azc

Wijkbijeenkomsten over azc

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  APELDOORN - Eerst worden er informatiebijeenkomsten voor de wijk Orden en het dorp Beekbergen belegd, pas daarna wordt de haalbaarheid van vluchtelingenopvang op die locaties met de gemeenteraad besproken. Dat zegt de Apeldoornse burgemeester John Berends.

  Met name in Orden bestaat veel verzet tegen de komst van aan asielzoekerscentrum, als de capaciteit van de beoogde hoofdlocatie van het nieuwe Apeldoornse azc aan de Deventerstraat niet toereikend blijkt. De actiegroep Stem van Orden ageerde al meermalen tegen de plannen voor de Kleiberg. Afgelopen zondag nog stuurde 'de Stem' nog een nieuwsbrief aan zijn achterban. Daarin klaagde de actiegroep over de communicatie vanuit de gemeente en werd opgeroepen vooral het gevoel over de Kleiberg te laten horen.

  Nieuws
  "U kent de voorbeelden uit het nieuws. Heesch, Geldermalsen, Groningen... Allemaal voorbeelden waar, vooralsnog, de komst van een azc werd tegengehouden door massale opkomst van burgers."

  Informeel
  Afgelopen dinsdag ontving de burgemeester een delegatie van wijkbewoners. De Stem van Orden was niet uitgenodigd. "Wellicht is dit opnieuw een poging om uw stem te negeren", zei de actiegroep daarover tegen de wijkbewoners. Dat is volgens de burgemeester echter niet aan de orde. Met de uitnodiging voor een gesprek reageerde hij op vragen van individuele wijkbewoners, legt Berends uit. Hij wilde informeel met hen praten. Ook de krant was niet welkom bij dat gesprek.

  Potentieel
  Er leefden 'ongelooflijk veel vragen' bij de 23 Ordenaren die verschenen, constateerde de burgemeester. Aan de basis daarvan ligt het gevoel dat de voormalige Politieacademie op de Kleiberg eerst was afgevallen als potentieel azc, daarna toch weer in beeld kwam.

  Realistisch
  De haalbaarheidsstudie die het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers op dit moment doet, moet uitwijzen hoe realistisch een opvanglocatie voor 250 mensen op de Kleiberg is. Zo'n studie wordt tevens verricht voor 't Immendaal in Beekbergen. Wanneer die studies zijn afgerond is nog niet duidelijk, zegt de burgemeester.

  De Wellen
  Voor het COA ligt de prioriteit in Apeldoorn op dit moment bij de onderhandelingen over een locatie voor 400 tot 600 mensen op de GGNet-locatie aan de Deventerstraat (de Wellen). Pas als daarover een akkoord is, worden de twee mogelijke nevenlocaties van belang. Daarbij gaat de lichte voorkeur uit naar Orden. Sowieso zullen de belangrijkste voorzieningen, zoals onderwijs, aan de Deventerstraat komen, geeft de burgemeester aan. Berends hoopt in het voorjaar met Orden en Beekbergen over de haalbaarheidsstudies in gesprek te kunnen gaan.

  Sportacademie
  De Kleiberg is overigens ook in beeld als mogelijke locatie voor een internationale sportacademie. Als de pandeigenaar besluit om die daar te huisvesten, is het azc er buiten beeld. Volgens de burgemeester is er nog geen duidelijkheid over de status van dat plan.