article
1.6129481
DEVENTER - Wat is er allemaal al gebeurd en wat gaat er nog gebeuren? Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Deventer.
Overzicht wegwerkzaamheden in Deventer
DEVENTER - Wat is er allemaal al gebeurd en wat gaat er nog gebeuren? Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Deventer.
http://www.destentor.nl/regio/deventer/overzicht-wegwerkzaamheden-in-deventer-1.6129481
2016-06-22T13:38:45+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6129995.1466602685!image/image-6129995.jpg
Deventer,Verkeer en vervoer,wegwerkzaamheden,hermes
Deventer
Home / Regio / Deventer / Overzicht wegwerkzaamheden in Deventer

Overzicht wegwerkzaamheden in Deventer

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Overzicht van de werkzaamheden in Deventer.
  DEVENTER - Wat is er allemaal al gebeurd en wat gaat er nog gebeuren? Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Deventer.

  AL GEDAAN

  • Op de Snipperlingsdijk is er de afgelopen weken een rijbaan bijgekomen in plaats van de busbaan. Dit om de doorstroming te verbeteren voor verkeer richting binnenstad en Wilhelminabrug. Tevens is er meer ruimte gekomen voor afslaand verkeer.
  • Belangrijke ingreep is ook geweest het verbeteren van de fietsoversteek tussen Snipperlingsdijk en hogeschool Saxion. Er is meer opstelruimte voor fietsers gecreëerd, er ligt nu een comfortabeler fietswegdek en de verkeerslichten zijn voor fietsers gunstiger afgesteld.

   

  NOG TE DOEN

  zaterdag 25 juni vanaf 19 uur tot vrijdag 1 juli:

  • Afsluiting van de Singel, Singelstraat en Stationsstraat. De Centrumgarage blijft bereikbaar: via de Keizerstraat, Brinkpoortstraat en Singelstraat.
   Verkeersobstakels in de Brinkpoortstraat worden tijdelijk verwijderd, zodat auto's in twee richtingen kunnen passeren.
   De kruising krijgt nieuw wegdek en wordt heringericht.

  - vrijdag 15 juli vanaf 18 uur tot en met zondag 18 juli 06 uur:

  • De Hanzeweg tussen de Zutphenseweg en Industrieweg is compleet afgesloten. Dat heeft te maken met voorbereidende werkzaamheden (verleggen leidingen en kabels) in verband met de grootscheepse aanpak van deze verkeersas dit najaar. De precieze planning is nog niet bekend. De weg wordt hier overal vierbaans. De Hanzeweg gaat tijdens het grootste deel van het werk niet compleet op slot, wel zijn er afsluitingen per rijrichting. De weg gaat nog wel korte tijd helemaal dicht voor het opnieuw afstellen en testen van de bruggen.

  - maandag 18 juli (vanaf 20 uur) tot zondag 21 augustus:

  • Onderhoud aan de Wilhelminabrug, die is afgesloten voor autoverkeer. De brug blijft wel toegankelijk voor de hulpdiensten, buslijn, het landbouwverkeer en voetgangers en fietsers.
  • Om zoveel mogelijk verkeer in de spits via de A1 te leiden, kan de komende weken buiten de spits om enige hinder ontstaan op De Knoop (Holterweg) in verband met het opnieuw afstellen van verkeerslichten.
   Dit om de doorstroming tijdens de afsluiting van de Wilhelminabrug te optimaliseren. Er komt bij De Knoop dan meer verkeer.

  - van 4 tot 11 juli:

  • is de Emmastraat precies onder de brug eenrichtingsverkeer. Dit heeft te maken met werk aan de aanlanding van de brug. Verkeer kan wel richting Emmaplein, maar niet vanaf het Sluiskwartier richting Welle.

  LATER

  • De voorbereidende werkzaamheden voor het herinrichten van het Churchillplein zijn al maanden aan de gang. De weg wordt verlegd en komt parallel te liggen aan de weg voor de Leeuwenbrug. Daar wordt tevens een nieuwe oversteek gemaakt ter hoogte van de Schouwburg. Het Churchillplein wordt logischer ingericht, met een verkeerslicht minder en extra capaciteit. Het ingrijpende werk aan het plein zelf begint rond dit najaar. Zeker is dat gedurende een deel van die periode de Brinkgreverweg ter hoogte van het spoorviaduct is afgesloten.
  • Er gaat nog gewerkt worden aan de aanlanding van de brug. Dat geeft mogelijk na de zomer overlast voor verkeer langs de IJssel, precies onder de brug (Welle/Pothoofd)
  • Om de wateroverlast te verminderen en de afwatering te verbeteren volgt mogelijk dit najaar ingrijpend werk aan de twee spoorviaducten in de Hoge Hondstraat. Onduidelijk is nog of dat tot verkeershinder zal leiden.