article
1.6154704
DEVENTER – Zo’n 15 ggz-instellingen in Nederland willen vanaf september structureel iets aan doen aan het effectiever terugdringen van het aantal zelfmoorden. Dat doen ze via de nieuwe Stichting Supranet, waarin ze dan hun kennis delen. Het gaat volgens Bas van Wel, directeur zorg bij Dimence, niet zozeer om de pieken en dalen in de zelfdodingscijfers, maar vooral om de grote suïcidale groep die al decennia in omvang gelijk blijft.
Zelfmoorden vragen om een landelijke aanpak
DEVENTER – Zo’n 15 ggz-instellingen in Nederland willen vanaf september structureel iets aan doen aan het effectiever terugdringen van het aantal zelfmoorden. Dat doen ze via de nieuwe Stichting Supranet, waarin ze dan hun kennis delen. Het gaat volgens Bas van Wel, directeur zorg bij Dimence, niet zozeer om de pieken en dalen in de zelfdodingscijfers, maar vooral om de grote suïcidale groep die al decennia in omvang gelijk blijft.
http://www.destentor.nl/regio/deventer/zelfmoorden-vragen-om-een-landelijke-aanpak-1.6154704
2016-06-30T13:49:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6154849.1467294157!image/image-6154849.jpg
Deventer,Olst-Wijhe,Raalte,Gezondheid,top
Deventer
Home / Regio / Deventer / Zelfmoorden vragen om een landelijke aanpak

Zelfmoorden vragen om een landelijke aanpak

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Overzicht LocalFocus van het aantal zelfdodingen in deze regio per 100 duizend inwoners in 2015. Inzet: Bas van Wel
  DEVENTER – Zo’n 15 ggz-instellingen in Nederland willen vanaf september structureel iets aan doen aan het effectiever terugdringen van het aantal zelfmoorden. Dat doen ze via de nieuwe Stichting Supranet, waarin ze dan hun kennis delen. Het gaat volgens Bas van Wel, directeur zorg bij Dimence, niet zozeer om de pieken en dalen in de zelfdodingscijfers, maar vooral om de grote suïcidale groep die al decennia in omvang gelijk blijft.
  Mannen boven de veertig vormen de grootste risicogroep.

  Van Wel doet zijn uitspraak als hij geconfronteerd wordt met de cijfers van het CBS, die uitwijzen dat er in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte meer mensen zelfmoord plegen dan elders in Nederland. Dat blijkt echter niet helemaal te stroken met de gegevens van Dimence, de instelling die in deze regio zorgt biedt aan mensen met suïcidale plannen. ,,Het is niet zo dat de Sallander een ander menstype is dan de rest. Het aantal mensen, dat bij ons in behandeling is en zelfdoding pleegt neemt in deze gemeenten juist af in vergelijking met voorgaande jaren.”.

  Misschien geeft dit de noodzaak van een betere uitwisseling van kennis en gegevens wel aan. In Nederland zijn tientallen instanties betrokken bij de begeleiding van mensen met psychische problemen en daar is een wereld te winnen. ,,Een groot deel van de slachtoffers kondigt weldegelijk zijn voornemen tot zelfdoding aan, in tegenstelling tot wat gedacht wordt. Ze vertellen het tegen hun familie of huisarts. Maar niet al die mensen komen bij ons. Er zou zoiets moeten zijn als een EHBO voor geestelijke nood. Waardoor burgers en politiemensen zich minder onthand voelen als ze mensen ontmoeten die uit het leven willen stappen, of als ze andere problemen hebben en in de knel zitten”.

  Meer mannen
  Volgens de cijfers van het CBS komt zelfdoding vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Daarnaast kwamen naar verhouding vorig jaar de meeste zelfdodingen voor onder gescheiden mannen en weduwnaars (45 per 100 duizend). Dat verbaast Van Wel niet: ,,Mannen boven de veertig vormen de grootste risicogroep. Vaak is er sprake van een domino-effect. Door een slechtere economische situatie worden ze geconfronteerd met een faillissement, kunnen ze de hypotheek niet meer betalen, raken ze aan de drank, daarop besluit hun vrouw bij ze weg te gaan en daarna blijken ze geen netwerk meer te hebben om op terug te vallen en besluiten ze uit het leven te stappen.

  Kans op terugval
  Het tijdig in contact komen met alle mensen met suïcidale neigingen en hen vervolgens blijvend een positievere kijk op het leven geven zijn de uitdagingen waar Dimence en de Stichting Supranet voor staan. En dat niet voor even, maar voor langere tijd: ,,Als er een oplossing is voor hun financiële -, psychische- of relationele problemen, dan nog bestaat de kans op een terugval. De ervaring leert dat als deze mensen weer vastlopen het idee van een suïcide weer opkomt”.’

  Mensen in geestelijke nood kunnen contact opnemen met www.113online.nl (online zelfmoordpreventie)