article
1.6175370
ELBURG - Na een vergadering die maar liefst 7,5 uur duurde, stelde de gemeenteraad van Elburg woensdag de Voorjaarsnota vast. In de tussentijd hadden ze weliswaar een hapje met elkaar gegeten, maar de laatste vergadering voor het zomerreces ontaardde zo in een ware marathonzitting.
Voorjaarsnota Elburg ligt vast na marathonvergadering
ELBURG - Na een vergadering die maar liefst 7,5 uur duurde, stelde de gemeenteraad van Elburg woensdag de Voorjaarsnota vast. In de tussentijd hadden ze weliswaar een hapje met elkaar gegeten, maar de laatste vergadering voor het zomerreces ontaardde zo in een ware marathonzitting.
http://www.destentor.nl/regio/elburg/voorjaarsnota-elburg-ligt-vast-na-marathonvergadering-1.6175370
2016-07-07T15:38:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.5595411.1451939026!image/image-5595411.jpg
Elburg,Politiek en bestuur,voorjaarsnota,gemeenteraad,top,hermes
Elburg
Home / Regio / Elburg / Voorjaarsnota Elburg ligt vast na marathonvergadering

Voorjaarsnota Elburg ligt vast na marathonvergadering

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  ELBURG - Na een vergadering die maar liefst 7,5 uur duurde, stelde de gemeenteraad van Elburg woensdag de Voorjaarsnota vast. In de tussentijd hadden ze weliswaar een hapje met elkaar gegeten, maar de laatste vergadering voor het zomerreces ontaardde zo in een ware marathonzitting.

  De voorjaarsnota geeft aan hoe het staat met de lopende begroting van de gemeente. Na ruim vijf uur heen en weer praten daarover - de overige tijd werd gebruikt om te debatteren over de uitbreiding van de haven en de inzameling van afval - stemde de raad met een meerderheid van 14 tegen 4 in. Van de negen ingediende moties haalden er vier de eindstreep. Ook een amendement sneuvelde. In totaal namen de negentien raadsleden, vier wethouders en voorzitter burgemeester Frans de Lange bijna driehonderd keer het woord.

  In ieder geval is er in Elburg voldoende geld om 1,6 miljoen euro uit te trekken voor het opknappen van het havengebied. Al waren enkele oppositiepartijen het daar niet mee eens.

  Unaniem

  Liefst drie moties werden unaniem aangenomen. De VVD diende een motie 'inclusieve samenleving' in. Die term betekent dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardig aan de samenleving kan deelnemen. Met de motie wordt het college van burgemeester en wethouders aangespoord om 'inclusieve samenleving' als een extra speerpunt op te nemen in de programmabegroting 2016-2020.

  Met de andere motie die unaniem werd aangenomen, roept de gemeente Elburg de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om ook in 2017 gratis VOG's te verstrekken. Deze Verklaringen Omtrent het Gedrag zijn veelal verplicht voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Tot 2017 kunnen organisaties regelen dat hun vrijwilligers deze verklaring vergoed krijgen. De motie van D66 en VVD roept op om deze regeling in 2017 te verlengen.

  Verder werd door SGP, ChristenUnie en Algemeen Belang met succes aandacht gevraagd voor de uitbreiding, verbouwing en herinrichting van Museum De Sjoel in Elburg. CU en AB vroegen ook met succes om te bekijken hoe de vijf muziekverenigingen financieel uit de brand kunnen worden geholpen. Zij hebben uiterste moeite om de begroting sluitend te krijgen.

  Regenboogvlag

  Het voornemen om op Coming Out Day een regenboogvlag op het gemeentehuis te laten wapperen, kreeg geen steun van de coalitiepartijen.