article
1.3588938
EPE - Retailpark Poort van Epe, dat binnenkort de poorten opent, mag geen bedreiging gaan vormen voor de al aanwezige winkels en bedrijven in het centrum van Epe. De ondernemers willen betere waarborgen van B en W.
Ondernemers bang voor ontwrichting
EPE - Retailpark Poort van Epe, dat binnenkort de poorten opent, mag geen bedreiging gaan vormen voor de al aanwezige winkels en bedrijven in het centrum van Epe. De ondernemers willen betere waarborgen van B en W.
http://www.destentor.nl/regio/epe/ondernemers-bang-voor-ontwrichting-1.3588938
2013-01-02T17:30:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.3588939.1357147921!image/image-3588939.JPG
Epe,Lokaal Thema ST,epe,poort,detailhandel,ondernemers
Epe
Home / Regio / Epe / Ondernemers bang voor ontwrichting

Ondernemers bang voor ontwrichting

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Bij de Poort van Epe is Jysk al bezig met het inrichten van de winkel. Ook Gamma opent binnenkort de deuren, maar wie de buren worden is nog onduidelijk. Dat zorgt in het centrum van Epe voor onrust onder winkeliers. foto Hans van de Vlekkert
    Titel
    Bij de Poort van Epe is Jysk al bezig met het inrichten van de winkel. Ook Gamma opent binnenkort de deuren, maar wie de buren worden is nog onduidelijk. Dat zorgt in het centrum van Epe voor onrust onder winkeliers. foto Hans van de Vlekkert
EPE - Retailpark Poort van Epe, dat binnenkort de poorten opent, mag geen bedreiging gaan vormen voor de al aanwezige winkels en bedrijven in het centrum van Epe. De ondernemers willen betere waarborgen van B en W.
Om te voorkomen dat retailpark Poort van Epe een ontwrichtende werking heeft op de bestaande detailhandel in Epe, moeten er betere regels komen in het nieuwe bestemmingsplan. De huidige regels bieden te weinig waarborgen.

Daarop dringt bij het Eper college van B en W het Amsterdamse advocatenbureau Dudok aan, dat in de arm is genomen door Segesta, de exploitant van winkelcentrum Marktwand, de bedrijvenkring Epe, de ondernemersvereniging Epe en door Zeeman Trust.

Deze partijen hebben samen met Vastgoed Beheer Hoorn, de exploitant van winkelcentrum Veluwepoort, onlangs een bespreking gehad met wethouder Joop van Nuijs en bleken aardig op één lijn te zitten.

Ook B en W hebben de insteek dat het retailpark, waar onder andere een Gamma komt en de kleinmeubelzaak Jysk, geen verschraling mag veroorzaken van het winkelaanbod in het centrum van Epe.

Dat B en W niettemin hebben besloten om via het nieuwe bestemmingsplan 'Retailpark Poort van Epe' een verruiming van functies toe te staan komt omdat het 'oude' bestemmingsplan niet meer aansloot bij de huidige marktsituatie. Aanvankelijk waren bedrijven als Grando en Formido voornemens te verhuizen van het centrum van Epe naar het retailpark. Omdat deze bedrijven afhaakten ontstond een nieuwe situatie, waarvoor een nieuw bestemmingsplan is gemaakt. In dat bestemmingsplan, dat nog aan de raad moet worden voorgelegd, wordt ook 'zeer gerichte detailhandel' toegestaan in de Poort van Epe, zoals bruin- en witgoed, fietsen, automaterialen, en dergelijke.

Volgens de ondernemers druist de verruiming in tegen het uitgangspunt dat op het retailpark zaken moeten komen die qua omvang en aard van de te koop aangeboden artikelen niet passen in het centrum van Epe.

Ook zou het uitgangspunt dat de branches in het retailpark geen ontwrichtende werking mogen hebben op de detailhandelsstructuur in Epe geweld worden aangedaan.

De ondernemers hebben er vooral problemen mee dat volgens de regels detailhandel in gespecialiseerde artikelen is toegestaan.

Ze beschouwen dit als een directe bedreiging voor de detailhandelsstructuur van Epe. Ook het toestaan van productiegebonden detailhandel als nevenactiviteit kan volgens de ondernemers leiden tot een ernstige verstoring van de winkelstand in het centrum van Epe met mogelijk grote schade voor de aldaar gevestigde ondernemers.