article
1.6510609
EPE - Diederik Samsom bezocht afgelopen weekeinde Deventer en Apeldoorn. De Stentor stelden vier prominente PvdA'ers uit de gemeente Epe drie vragen over het politiek leiderschap van de partij, alsmede over de politieke koers die de PvdA moet varen.
PVDA'ers uit Epe over Diederik Samson en de komende verkiezingen
EPE - Diederik Samsom bezocht afgelopen weekeinde Deventer en Apeldoorn. De Stentor stelden vier prominente PvdA'ers uit de gemeente Epe drie vragen over het politiek leiderschap van de partij, alsmede over de politieke koers die de PvdA moet varen.
http://www.destentor.nl/regio/epe/pvda-ers-uit-epe-over-diederik-samson-en-de-komende-verkiezingen-1.6510609
2016-10-09T20:52:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6506449.1475937097!image/image-6506449.jpg
Epe,Politiek en bestuur,top
Epe
Home / Regio / Epe / PVDA'ers uit Epe over Diederik Samson en de komende verkiezingen

PVDA'ers uit Epe over Diederik Samson en de komende verkiezingen

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  EPE - Diederik Samsom bezocht afgelopen weekeinde Deventer en Apeldoorn. De Stentor stelden vier prominente PvdA'ers uit de gemeente Epe drie vragen over het politiek leiderschap van de partij, alsmede over de politieke koers die de PvdA moet varen.

  1) Wie moet de nieuwe partijleider van de PvdA worden?
  2) Wat moet het belangrijkste verkiezingsonderwerp worden voor de PvdA en waarom?
  3) Als u een ding uit het kabinetsbeleid van de afgelopen vier terug zou mogen draaien wat zou dat dan zijn?

  Slang

  Joop van Nuijs (68) uit Vaassen, wethouder namens de PvdA in Epe

  1. De huidige bestuurs-en fractievoorzitter vormen mijns inziens een prima combinatie om leiding te geven aan een partij, waarin over diverse onderwerpen zeker niet altijd eenduidig wordt gedacht. Dat betekent ook dat binnen de partij altijd met elkaar over belangrijke zaken, die ons allen aangaan, gediscussieerd wordt. Niet altijd makkelijk om daar goed leiding aan te geven. Er zijn naast Diederik Samsom nog voldoende andere partijgenoten die deze functies bekwaam kunnen vervullen. Wanneer zij dat willen, vind ik het een goede zaak als zij zich verkiesbaar stellen.

  2. Voor mij is de PvdA vooral een partij die zich moet richten op sociaal-economische vraagstukken. Zorg voor werkgelegenheid, goede arbeidsvoorwaarden, voldoende huisvestingsmogelijkheden en een gezond financieel en economisch klimaat. Wij zijn ook duidelijk een sociale partij die mensen, die financieel of qua gezondheid zichzelf niet meer kunnen redden, niet in de kou laat staan. Solidariteit is het sleutelbegrip en richtsnoer voor het handelen van de partij. In een samenleving die steeds meer een verzameling van individuen dreigt te worden is dit geen gemakkelijke boodschap. Maar wel één van groot belang om de polarisatie en de tegenstellingen in Nederland niet te laten toenemen en om een rechtvaardige samenleving te creëren.

  3. De Woningwet van minister Blok. Met name zijn maatregelen in de sociale huursector. Om het beroep op huurtoeslag terug te dringen krijgen mensen naar inkomen een woning toegewezen. Vaak is die woning niet geschikt voor hun situatie, maar kan een corporatie door die wetgeving (passendheidstoets) geen andere woning toewijzen. Ook komt een groep mensen door hun inkomen niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Maar alternatieven zijn met dat inkomen vaak niet aanwezig. Zij vallen tussen wal en schip. Daarnaast is er nog een verhuurdersheffing geïntroduceerd, waardoor corporaties financieel zwaar worden afgeroomd. Gevolg is dat het geld naar Den Haag gaat en niet geïnvesteerd wordt in huurwoningen in onze gemeente.
   

  Slang

  Dirk Jan Beumer (50) uit Oene, raadslid voor de PvdA in Epe

  1. Samsom heeft zich verkiesbaar gesteld, Asscher en Tang gaan dit waarschijnlijk nog doen. Zowel Samsom als Asscher is wat mij betreft een prima kandidaat. Beiden hebben een belangrijke rol gespeeld, waardoor Nederland sterker uit de crisis is gekomen. Bovendien maakt Asscher deel uit van en stond Samsom aan de basis van een kabinet dat grote en pijnlijke hervormingen heeft doorgevoerd en voor het eerst sinds zes kabinetten de gehele rit gaat uitzitten.

  2. Er zijn veel belangrijke punten die altijd belangrijk zijn voor de PvdA: werk voor iedereen die kan werken, tegen een salaris waarvan je ook kunt rondkomen, solidair zijn met mensen die het op eigen kracht niet redden in deze samenleving en een herziening en vergroening van het belastingstelsel om tot een eerlijkere verdeling van lasten te komen bijvoorbeeld.

  3. De voortschrijdende marktwerking in de zorg, bezuinigingen op sociale werkvoorziening (participatiewet) en absurde regelgeving voor woningcorporaties op het gebied van de sociale huursector.

  Slang

  Rogier den Uyl (58) uit Emst, zoon van oud-partijleider Joop den Uyl, lijstduwer van de PvdA in de gemeente Epe en oud-voorzitter van de PvdA, afdeling Epe

  1. Ik heb een persoonlijke voorkeur voor Lodewijk Asscher als nieuwe partijleider. Ik heb hem eens ontmoet en vind hem een innemend mens. Daarnaast is zijn dossierkennis groot en probeert hij de samenleving ten goede te veranderen, vooral met zijn wet voor flexibele arbeid. Hij zet zich als minister in voor een betere toekomst voor mensen zonder vast werk en dat vind ik bewonderenswaardig.

  2. We zijn een beetje doorgeschoten met de flexibilisering van arbeid. Er moet werk gemaakt worden van een nieuw stelsel voor arbeid, zodat mensen weer gemakkelijker een vaste baan kunnen krijgen. Met daarin ook meer ruimte en mogelijkheden, meer kans op werk voor mensen die lang uit het arbeidsproces zijn geweest en mensen die een arbeidsbeperking hebben. Want zoals dat nu gaat, werkt het niet goed.

  3. Eigenlijk vind ik dat er best goede zaken zijn gedaan. Op het vlak van decentralisaties bijvoorbeeld. Er zijn zware dossiers aangepakt en grote stappen gezet. Wat wel jammer is dat het op de woningmarkt niet zo goed is gegaan. Er hadden meer sociale huurwoningen gecreëerd mogen worden en ook de huisvestingsvoorzieningen voor vluchtelingen verloopt te stroef.

  Slang

  Corina van der Valk (48) uit Vaassen, voorzitter van de WMO Adviesraad in Epe en voormalig partijlid, voormalig partijleider en voormalig fractievoorzitter van de Provinciale Statenfractie van de PvdA

  1. Diederik Samsom moet gewoon weer partijleider worden. Hij heeft het toch hartstikke goed gedaan in de afgelopen vier jaar? Het noodzakelijke beleid gevoerd en de volle vier jaar uitgezeten. Prima dus.

  2. De politiek moet weer fatsoenlijk worden. Met normaal taalgebruik en niet meer de terminologie gebruiken waar de VVD zich nu van bedient, met uitspraken als 'pleur op' enzovoorts. De PvdA moet weer gaan verbinden, in alle betekenissen van het woord. En leiderschap tonen en initiatief nemen.

  3. Ik vind dat er toch minder bezuinigd had moeten worden in het sociale domein. Ik bedoel dan de WMO en dat soort zaken.