article
1.6113973
EPE - De rust is weergekeerd in het vrijwillige brandweerkorps Epe. De taken van de gestopte postcommandanten zijn tijdelijk herverdeeld en na de zomer start een zoektocht naar nieuwe leiders voor het Eper team. Postcommandant Bert Halkers en zijn plaatsvervanger Gerard van Elst legden recentelijk hun functies neer.
Rust terug in korps Epe
EPE - De rust is weergekeerd in het vrijwillige brandweerkorps Epe. De taken van de gestopte postcommandanten zijn tijdelijk herverdeeld en na de zomer start een zoektocht naar nieuwe leiders voor het Eper team. Postcommandant Bert Halkers en zijn plaatsvervanger Gerard van Elst legden recentelijk hun functies neer.
http://www.destentor.nl/regio/epe/rust-terug-in-korps-epe-1.6113973
2016-06-16T12:17:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4411535.1403172662!image/image-4411535.jpg
Epe,Sociaal en maatschappij,Politiek Lokaal ST,Recht, misdaad en 112,brandweer,postcommandanten,korps Epe,vertrouwensbreuk,vacature,top,hermes
Epe
Home / Regio / Epe / Rust terug in korps Epe

Rust terug in korps Epe

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  EPE - De rust is weergekeerd in het vrijwillige brandweerkorps Epe. De taken van de gestopte postcommandanten zijn tijdelijk herverdeeld en na de zomer start een zoektocht naar nieuwe leiders voor het Eper team. Postcommandant Bert Halkers en zijn plaatsvervanger Gerard van Elst legden recentelijk hun functies neer.

  Over de reden voor hun besluit deden zij geen uitlatingen, maar alles wees in de richting van een vertrouwensbreuk tussen de commandanten en de korpsleden.

  'Team Epe'
  Om de impasse in het leidinggevende deel van het team te doorbreken, stortte Michiel Verlinden, kwartiermaker incidentbestrijding van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zich op 'team Epe'. Verlinden voerde gesprekken met de teamleider van het gebied waar Epe onder valt, met de clustercommandant, met de postcommandanten en met de vrijwillige brandweerlieden en heeft nu maatregelen getroffen om aan de ontstane bestuurscrisis een hoofd te bieden. Verlinden: "Uit mijn analyse van de gesprekken blijkt dat in de huidige situatie en met de huidige rolverdeling de chemie tussen de postcommandant en de korpsleden onvoldoende is."

  Bevelvoerder
  Het vertrouwensprobleem wordt door Verlinden opgelost door een aantal maatregelen te treffen. Hij heeft besloten een 'periode van rust' in te bouwen, die zeker tot de zomervakantie duurt. "Gedurende deze periode krijgen de bevelvoerders van de post Epe de leiding over de post Epe.In onderling overleg verdelen zij de taken om de aansturing en coördinatie van de post te waarborgen", schrijft Verlinden in een verklaring.

  Voor de duidelijkheid: bevelvoerders zijn korpsleden die bij incidenten kunnen optreden als teamleiders. Afhankelijk van de aankomsttijden van de brandweermannen op de kazerne, kunnen de bevelvoerders per incident verschillen.

  Oefenavonden
  De 'gestopte' postcommandanten Bert Halkers en Gerard van Elst blijven wel in functie als bevelvoerders bij de post Epe. Zij nemen ook deel aan het bevelvoerdersoverleg en in overleg wordt bekeken welke andere taken zij nog kunnen oppakken. Om de overlegmomenten goed te laten verlopen treedt oud-postcommandant Leo van Ruiven van Epe als mentor/coördinator op voor de bevelvoerders. Van Ruiven zal in die rol ook bij oefenavonden en andere korpsaangelegenheden aanwezig zijn.

  Naar verwachting na de zomervakantie wordt vervolgens een procedure gestart om een nieuwe postcommandant voor Epe te vinden. Een vacature voor die functie zal dan worden opengesteld.

  Verlinden denkt met dit pakket aan maatregelen de bestuurlijke nood te hebben geledigd in Epe. "Door de inzet en betrokkenheid van een iedereen in de brandweerpost hebben de recente ontwikkelingen geen invloed op de paraatheid van de post en daarmee op de brandweerzorg in Epe."