article
1.6209462
LELYSTAD - Er is een betere onderbouwing nodig van de plannen voor een extra afslag aan de A6 bij Lelystad die verkeer rechtstreeks naar het vliegveld leidt. Otter en bever bijvoorbeeld zitten er ook in de buurt, en zij mogen niet in de knel komen.
Houdt rekening met otter en bever bij luchthavenafslag A6
LELYSTAD - Er is een betere onderbouwing nodig van de plannen voor een extra afslag aan de A6 bij Lelystad die verkeer rechtstreeks naar het vliegveld leidt. Otter en bever bijvoorbeeld zitten er ook in de buurt, en zij mogen niet in de knel komen.
http://www.destentor.nl/regio/lelystad/houdt-rekening-met-otter-en-bever-bij-luchthavenafslag-a6-1.6209462
2016-07-21T08:30:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6178914.1480689905!image/image-6178914.jpg
Lelystad,Verkeer en vervoer,Otters,vliegveld,verkeer,snelweg,bevers,top
Lelystad
Home / Regio / Lelystad / Houdt rekening met otter en bever bij luchthavenafslag A6

Houdt rekening met otter en bever bij luchthavenafslag A6

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Lelystad Airport
   Fotograaf
  LELYSTAD - Er is een betere onderbouwing nodig van de plannen voor een extra afslag aan de A6 bij Lelystad die verkeer rechtstreeks naar het vliegveld leidt. Otter en bever bijvoorbeeld zitten er ook in de buurt, en zij mogen niet in de knel komen.

  De provinciale commissie milieueffectrapportage heeft woensdag de bevindingen openbaar gemaakt over het rapport inzake de toegankelijkheid rondom luchthaven Lelystad Airport.

  Milieueffectrapport
  Om het vliegveld beter bereikbaar te maken, willen de provincie Flevoland en het Rijk een nieuwe aansluiting op de A6 realiseren en een verbindingsweg naar het vliegveld aanleggen. Volgens de commissie beschrijft het milieueffectrapport goed de verschillende mogelijke aansluitingen en locaties voor beide wegen. Daarbij is rekening gehouden met de randvoorwaarden die daarbij een rol spelen, zoals natuurgebied De Burchtkamp en de ligging van de hoogspanningsmasten.

  Wel adviseert de commissie de problemen rond de bereikbaarheid in zowel de huidige als de nieuwe situatie met cijfers nader te onderbouwen. Op basis van die getallen kunnen mogelijke oplossingen worden uitgewerkt en de gevolgen ervan voor het milieu worden vergeleken.

  Bij de keuze van het voorkeursalternatief moet volgens de commissie voldoende aandacht worden geschonken aan natuur, ruimtelijke inpassing, leefomgeving en verkeer. Deze aspecten kunnen straks bepalend zijn als de vervolgkeuzes voor inrichting en aanleg worden gemaakt.

  Goede bereikbaarheid
  Ook moet goed gekeken worden naar toekomstige gebiedsontwikkelingen. De commissie mist de effecten van het plan op bijzondere diersoorten die op de rode lijst staan en dieren die vanuit De Burchtkamp de omgeving gebruiken. De maatregelen ter bescherming van otters en bevers, bijvoorbeeld door het plaatsen van een raster, moeten duidelijk uit het rapport blijken. De effecten op wettelijk beschermde natuur zijn daarentegen wel goed beschreven.

  Eerst moet een aanvulling op het milieueffectrapport worden opgesteld. Pas daarna kan een besluit worden genomen over het plan.

  De provincie heeft laten weten dat het rapport wordt aangevuld, zoals de commissie wenst. De verbindingsweg is in eerste instantie bedoeld voor goede bereikbaarheid van de luchthaven, maar moet daarnaast de verkeersdruk op de huidige afslag Lelystad verminderen, en de bedrijventerreinen Larserpoort en Flevopoort alsook de woonwijk Warande ontsluiten.