article
1.2545606
2 AUGUSTUS 2006 - VORDEN - De vraag naar hulp en zorg zoals die worden verleend in de therapeutische leef- en werkgemeenschap Urtica De Vijfsprong in Vorden, stijgt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Om op die toenemende vraag adequaat te kunnen inspelen, gaat De Vijfsprong renoveren èn uitbreiden. Die uitbreiding is echter vooral in de vorm van kantoor- en spreekruimten. Meer cliënten worden er vooralsnog niet opgenomen. Althans, niet op de locatie aan de Reeoordweg.
Vijfsprong Vorden speelt in op toenemende zorgvraag
2 AUGUSTUS 2006 - VORDEN - De vraag naar hulp en zorg zoals die worden verleend in de therapeutische leef- en werkgemeenschap Urtica De Vijfsprong in Vorden, stijgt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Om op die toenemende vraag adequaat te kunnen inspelen, gaat De Vijfsprong renoveren èn uitbreiden. Die uitbreiding is echter vooral in de vorm van kantoor- en spreekruimten. Meer cliënten worden er vooralsnog niet opgenomen. Althans, niet op de locatie aan de Reeoordweg.
http://www.destentor.nl/regio/lochem/vijfsprong-vorden-speelt-in-op-toenemende-zorgvraag-1.2545606
2006-08-02T07:36:17+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.2545607.1350790685!image/image-2545607.jpg
Lochem
Lochem
Home / Regio / Lochem / Vijfsprong Vorden speelt in op toenemende zorgvraag

Vijfsprong Vorden speelt in op toenemende zorgvraag

Foto's
1
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Directeur Ed Taylor van Urtica De Vijfsprong: ‘We bieden zorg- en hulpvragers werk, geen arbeidstherapie.’ Op de achtergrond de woning Laanzicht die binnenkort wordt gesloopt. Foto AB HAKEBOOM
  2 AUGUSTUS 2006 - VORDEN - De vraag naar hulp en zorg zoals die worden verleend in de therapeutische leef- en werkgemeenschap Urtica De Vijfsprong in Vorden, stijgt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Om op die toenemende vraag adequaat te kunnen inspelen, gaat De Vijfsprong renoveren èn uitbreiden. Die uitbreiding is echter vooral in de vorm van kantoor- en spreekruimten. Meer cliënten worden er vooralsnog niet opgenomen. Althans, niet op de locatie aan de Reeoordweg.
  ‘Hier zou het te druk worden’, zegt directeur Ed Taylor. ‘Voor de manier waarop wij hulp en zorg verlenen is het essentieel dat we als medewerkers alle zorg- en hulpvragers persoonlijk kennen. Bovendien kunnen veel van onze cliënten niet tegen te grote aantallen mensen.’ Uitbreiding van opvangplaatsen wordt daarom meer gezocht in de realisering van zorgboerderijen zoals ’t Hofhuis en de Hoogkamp op het Vordense landgoed Hackfort, op afstand van het hoofdgebouw dus.

  In het twintig jaar oude gebouw De Roos, waar zes mensen wonen en waar een woonkamer en keuken ingericht zijn voor ten hoogste een man of twintig, zijn de kamers volgens de huidige normen te klein. Dat bijgebouw wordt daarom gerenoveerd en uitgebreid met nieuwbouw waarin ook (meer) kantoorruimte komt voor de medewerkers. Bovendien komt er een nieuwe keuken.

  Om ruimte te maken voor die uitbreiding wordt de woning Laanzicht waar de familie Klein Bramel heeft gewoond - de grondleggers van De Vijfsprong - gesloopt. Op deze plaats komt tevens een nieuwe medewerkerswoning. De nieuwbouw wordt gerealiseerd in duurzame materialen en voorzien van een sedumdak.

  Maximum

  Ook voor wat betreft de werkgebieden zit De Vijfsprong aan z’n maximum. De cliënten aan wie hulp wordt geboden (mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychiatrische hulpvraag) verblijven zowel op de hoofdlocatie aan de Reeoordweg als in woonhuizen in de kern Vorden en op de zorgboerderij bij Hackfort. Ook biedt De Vijfsprong dagbesteding aan mensen die elders wonen, bijvoorbeeld thuis. Overdag werken ze op het melkveebedrijf, in de zuivel, de tuin, de natuurvoedingswinkel, de tuinbouw, de huishouding of in het landschapsonderhoud. ‘Onze werkgebieden aan de Reeoordweg zijn echter vol’, zegt Taylor.

  Serrestal

  Om ook op dat terrein meer mogelijkheden te genereren, is het de bedoeling het aantal koeien op het biologisch-dynamische melkveebedrijf te verdubbelen, van 25 naar vijftig. Die koeien worden ondergebracht in een nieuw te bouwen serrestal, de tweede in Nederland. ‘Dat is een stal waarin de koeien het hele jaar door van alle kanten zichtbaar zijn’, legt Taylor uit. ‘Op een stenen ondergrond komt een staketsel waarover een speciale folie wordt aangebracht. Die folie kleurt ’s zomers mee met de zon en laat ’s winters licht door.’ De bouw van de stal is mogelijk doordat een buurman stopt met de varkenshouderij en schuren laat slopen.

  Uitermate blij is Taylor met de samenwerking zoals die rond Hackfort van de grond is gekomen met eigenaar Natuurmonumenten en ambachtscentrum Driekant uit Zutphen, vooral omdat daaruit veel nieuwe mogelijkheden voortkomen om hulp- en zorgvragers zinvol werk aan te bieden. ‘De werkzaamheden die daar verricht kunnen worden passen uitstekend bij ons antroposofische concept. Dat is structureel werk dat onze hulp- en zorgvragers verbindt met de Aarde en tevens andere mensen ten dienste staat. Hier kunnen we dan aan de nog steeds toenemende vraag naar zorg- en hulpplekken blijven voldoen.’

  De gemeente Bronckhorst is inmiddels akkoord met de plannen van Urtica De Vijfsprong en heeft een artikel 19-procedure aangevraagd bij de provincie. Taylor verwacht dat medio september kan worden begonnen met de sloop van Laanzicht, waarna in januari de nieuwbouw kan starten. De werkzaamheden duren al met al een jaar, verwacht hij. ‘We doen eerst de nieuwbouw, daarna de renovatie. Dat is het minst ingrijpend voor de hulpvragers.’