article
1.3077026
LELYSTAD - De Oostvaardersroute die Lelystad Airport nodig zegt te hebben voor haar uitbreiding levert 'conflicten' op met wetgeving.
Natuurclubs: route Oostvaardersplassen botst met de regels
LELYSTAD - De Oostvaardersroute die Lelystad Airport nodig zegt te hebben voor haar uitbreiding levert 'conflicten' op met wetgeving.
http://www.destentor.nl/regio/noordoostpolder/natuurclubs-route-oostvaardersplassen-botst-met-de-regels-1.3077026
2009-06-24T06:00:18+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6008867.1463051067!image/image-6008867.png
Flevoland,Lelystad,flitsen
Noordoostpolder
Home / Regio / Noordoostpolder / Natuurclubs: route Oostvaardersplassen botst met de regels

Natuurclubs: route Oostvaardersplassen botst met de regels

    LELYSTAD - De Oostvaardersroute die Lelystad Airport nodig zegt te hebben voor haar uitbreiding levert 'conflicten' op met wetgeving.
    Dat stellen Natuur en Milieu Flevoland (NMF) en Staatsbosbeheer (SBB) in een gezamenlijke verklaring.

    De luchthaven mag uitbreiden - stelt verkeersminister Camiel Eurlings in zijn ontwerp-besluit. Burgers en organisatie kunnen nog bezwaar aantekenen tegen het ontwerp-besluit van Eurlings. Deze week houdt de provincie Flevoland informatieavonden over de voorgenomen uitbreiding van de regionale luchthaven.

    Voor NMF en SBB aanleiding om hun bezwaren alvast stevig op tafel te leggen. Met name de Oostvaardersroute zit de organisaties dwars. Volgens de beide partijen lopen natuur maar ook mens en machine het gevaar dat ze in elkaars vaarwater geraken, als grote vliegtuigen opstijgen vanaf Lelystad Airport en daarbij de oostbocht over de Oostvaardersplassen nemen. De route overschrijft de 'afgesproken normen voor stilte en betekent achteruitgang van beschermde waarden', stellen NMF en SBB. En: "Er is risico op ongelukken of bijna-ongelukken als (grote aantallen grote) vogels in de motoren van de opstijgende vliegtuigen terecht komen."

    Vanwege die overschrijding van normen botst de route met 'internationale, nationale en provinciale wetgeving'. Daarom zou de Oostvaardersplassen-route moeten worden heroverwogen, stellen zij. Ze hopen dat er op basis van de voorgestelde routes nog een goed alternatief wordt gevonden'.