article
1.6354695
PUTTEN - Het moet veiliger op de wegen rondom de sportvelden in Putten. Met name voor fietsers zijn er regelmatig hachelijke situaties.
Fietser krijgt meer veiligheid op wegen rond velden in Putten
PUTTEN - Het moet veiliger op de wegen rondom de sportvelden in Putten. Met name voor fietsers zijn er regelmatig hachelijke situaties.
http://www.destentor.nl/regio/putten/fietser-krijgt-meer-veiligheid-op-wegen-rond-velden-in-putten-1.6354695
2016-09-07T11:09:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4305445.1396948223!image/image-4305445.jpg
Putten,Verkeer en vervoer,veiligheid,fietsers,top,hermes
Putten
Home / Regio / Putten / Fietser krijgt meer veiligheid op wegen rond velden in Putten

Fietser krijgt meer veiligheid op wegen rond velden in Putten

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  PUTTEN - Het moet veiliger op de wegen rondom de sportvelden in Putten. Met name voor fietsers zijn er regelmatig hachelijke situaties.

  Om het voor fietsers aangenamer te maken worden de Roosendaalseweg, Hooiweg en Halvinkhuizerweg anders ingericht in combinatie met uitbreiding van de 30-kilometer-zone. Ook worden er fysieke maatregelen genomen om het sluipverkeer op de route Nijkerkerstraat-Voorthuizerstraat tegen te gaan. Dit is een wens van de bewoners. Door twee wegen af te sluiten voor alle motorvoertuigen in de vorm van een (brom)fietspad moet de overlast van sluipverkeer opgelost worden. Het gaat dan om het gedeelte van de Hooiweg achter het sportveldencomplex, tussen de twee ontsluitingen van het parkeerterrein.

  Ook een deel van de Hoge Engweg, ter hoogte van de Hoge Eng-Oost is straks verboden gebied voor auto's.

  Op de Roosendaalseweg (wegvak Van Geenstraat-Hooiweg), de Hooiweg (gedeelte binnen de bebouwde kom) en de Halvinkhuizerweg (wegvak Hoge Engweg-Hooiweg) wordt de snelheid verlaagd naar maximaal 30 kilometer per uur. Om dat duidelijk te maken aan de weggebruiker en deze snelheid af te dwingen worden snelheidsremmende voorzieningen aangebracht. Zo voorziet het plan in verhoogde plateaus op verschillende kruisingen en bij de toegangswegen naar de sportvelden.

  Het kruispunt Halvinkhuizerweg met de Hoge Eng-West valt wel onder het 50-kilometer-regime. Het is een gelijkwaardige kruising. Dit past niet in een gebied waar deze maximum snelheid geldt. Voor weggebruikers schept dat onduidelijkheid. Daarom willen burgemeester en wethouders op dit kruispunt een voorrangsregeling instellen. Het verkeer uit de Hoge Eng-West moet dan voorrang verlenen aan het verkeer op de Halvinkhuizerweg.

  In het herinrichtingsplan is ook een onderdeel opgenomen om de bebouwde komgrens te verplaatsen. "Gezien de openheid van het landschap en beleving, is het logischer om het gedeelte Hoge Engweg tussen de Halvinkhuizerweg en de Hoge Einderweg buiten de bebouwde kom te situeren", stelt het college.