article
1.6188417
HEETEN - Stichting Endona heeft groen licht gekregen voor de realisering van een energiepark met 7.200 zonnnepanelen aan de Heetense rondweg. Het park levert duurzame energie voor zo'n 500 huishoudens of bedrijven.
Vergunning voor energiepark Heeten
HEETEN - Stichting Endona heeft groen licht gekregen voor de realisering van een energiepark met 7.200 zonnnepanelen aan de Heetense rondweg. Het park levert duurzame energie voor zo'n 500 huishoudens of bedrijven.
http://www.destentor.nl/regio/raalte/vergunning-voor-energiepark-heeten-1.6188417
2016-07-12T20:50:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6148183.1467119176!image/image-6148183.jpg
Heeten,Duurzame energie,rondweg,Endona,energiepark,zonnepanelen,top,hermes
Raalte
Home / Regio / Raalte / Vergunning voor energiepark Heeten

Vergunning voor energiepark Heeten

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Nieuwe lening voor energiebesparing en zonnepanelen
   Titel
   Nieuwe lening voor energiebesparing en zonnepanelen
   Fotograaf
  HEETEN - Stichting Endona heeft groen licht gekregen voor de realisering van een energiepark met 7.200 zonnnepanelen aan de Heetense rondweg. Het park levert duurzame energie voor zo'n 500 huishoudens of bedrijven.

  De panelen worden verdiept aangelegd en omringd door een grondwal en een haag, zodat het plan goed in de omgeving wordt ingepast. Endona werkt al enkele jaren aan plannen voor een zonnepanelenpark langs de rondweg van de N332 in Heeten. Het plan past goed in het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

  Plangebied
  In 2014 zette de gemeenteraad mede daarom het licht op groen voor de uitwerking van de plannen. Na een periode waarin de haalbaarheid verder werd onderzocht stemde het college van burgemeester en wethouders in september 2015 in met een verplaatsing van het plangebied in noordelijke richting langs de rondweg. Voor deze nieuwe locatie is door Energie Coöperatie Endona U.A. een vergunningaanvraag ingediend.

  Op de ontwerpvergunning zijn vijf zienswijzen ingediend, waarmee gewezen werd op de gevolgen voor het landschap, mogelijk geluid afkomstig van het energiepark en de principiële vraag of landbouwgronden moeten worden ingezet voor opwekken van energie uit zonlicht. De zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het plan.

  Puinresten
  De afgelopen weken is aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd naar puinresten van een oude boerderij, waarvan bekend was dat die nog in de bodem zaten van het plangebied. Daaruit bleek dat de puinresten ook asbest bevatten. Hoewel het puin door een halve meter grond wordt bedekt en er in de huidige situatie geen noodzaak is tot saneren, heeft het college besloten het puin bij de aanleg van het energiepark te verwijderen. Het duurzaamheidsproject maakt op die manier een start op schone grond.

  Nu de omgevingsvergunning binnen is kan Endona de komende maanden verder met de benodigde financiering voor het energiepark. Iedereen kan daarin een aandeel verwerven. Ook moeten de technische details van het park verder worden uitgewerkt.