article
1.6400474
ZUTPHEN - In juni stond het rivierwater in Rijn en IJssel nog hoog, ongebruikelijk hoog zelfs voor de tijd van het jaar. Nu staat het water laag, zo laag dat Rijkswaterstaat en waterschappen extra alert zijn. Ook laagwater is zeker niet zonder gevaar.
Help, de IJssel loopt leeg!
ZUTPHEN - In juni stond het rivierwater in Rijn en IJssel nog hoog, ongebruikelijk hoog zelfs voor de tijd van het jaar. Nu staat het water laag, zo laag dat Rijkswaterstaat en waterschappen extra alert zijn. Ook laagwater is zeker niet zonder gevaar.
http://www.destentor.nl/regio/zutphen/help-de-ijssel-loopt-leeg-1.6400474
2016-09-16T05:56:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.6400491.1474008248!image/image-6400491.JPG
Zutphen
Home / Regio / Zutphen / Help, de IJssel loopt leeg!

Help, de IJssel loopt leeg!

Foto's
2
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  • Afbeelding
   Fotograaf
  ZUTPHEN - In juni stond het rivierwater in Rijn en IJssel nog hoog, ongebruikelijk hoog zelfs voor de tijd van het jaar. Nu staat het water laag, zo laag dat Rijkswaterstaat en waterschappen extra alert zijn. Ook laagwater is zeker niet zonder gevaar.

  Officieel is het laagwater als er bij Lobith minder dan 1400 kuub water per seconde via de Rijn het land binnenkomt. Dat is inmiddels het geval: het is rond de 1300 kuub per seconde en de verwachting is dat dit nog verder afneemt omdat er de komende dagen nauwelijks regen van betekenis valt in het stroomgebied van de Rijn, dat uiteindelijk ook Waal, Lek en IJssel voedt.

  Schaarste
  Voor Rijkswaterstaat is die grens van 1400 kuub per seconde het teken extra alert te zijn. Rivierwater wordt voor allerlei doeleinden gebruikt - scheepvaart, drinkwaterbereiding, koelwater in de industrie en irrigatie van landbouwgebieden - en schaarste kan op al die terreinen tot problemen leiden. Rijkswaterstaat volgt de situatie samen met waterschappen, KNMI en buitenlandse organisaties nauwlettend, maar verwacht vooralsnog geen grote problemen. „Alle lichten staan nog op groen”, reageert woordvoerder Sandra van der Zweep.

  De Foto

  2003
  In de zomer van 2003 werd in de Rijn bij Lobith de laagste waterstand ooit gemeten: 6,91 meter boven NAP. Dat niveau is nog lang niet bereikt. De stand schommelt vandaag rond de acht meter. Er zit dus een meter speling in, maar de verwachting is wel dat het verschil komende week kleiner wordt. De financiële schade van het laagwater in 2003 is later becijferd op ruim 200 miljoen euro. Dat komt vooral doordat de binnenvaart met ernstige beperkingen te maken kreeg. De binnenvaart volgt de waterstanden daarom nauwlettend.

  Risico's
  Laagwater in de rivieren brengt, evenals hoogwater, risico's met zich mee: 

  • Zout zeewater dringt verder door het land in (dat levert problemen op voor landbouw en natuur)
  • Er is te weinig water voor alle wensen van landbouw, industrie, elektriciteitsbedrijven en drinkwaterbedrijven is
  • Ondiep water warmt sneller op, elektriciteitscentrales krijgen dan problemen met het koelwater
  • Kans op botulisme groter wordt
  • Natuurgebieden verdrogen en veengebieden inklinken (dit effect is onherstelbaar en kan ook de stabiliteit van dijken in gevaar brengen)
  • De waterkwaliteit verslechtert (verontreinigingen worden minder verdund)