article
1.6309897
LOCHEM/ZUTPHEN - Verschillende organisaties in Lochem en Zutphen hebben de handen ineen geslagen om laaggeletterdheid en taalachterstand in beide gemeenten te verminderen. Aanstaande donderdag wordt een convenant ondertekend waarmee het taalhuis Lochem-Zutphen officieel wordt geopend.
Taalhuis Lochem-Zutphen gaat strijd aan tegen laaggeletterdheid
LOCHEM/ZUTPHEN - Verschillende organisaties in Lochem en Zutphen hebben de handen ineen geslagen om laaggeletterdheid en taalachterstand in beide gemeenten te verminderen. Aanstaande donderdag wordt een convenant ondertekend waarmee het taalhuis Lochem-Zutphen officieel wordt geopend.
http://www.destentor.nl/regio/zutphen/taalhuis-lochem-zutphen-gaat-strijd-aan-tegen-laaggeletterdheid-1.6309897
2016-08-29T08:44:00+0000
http://www.destentor.nl/polopoly_fs/1.4294643.1474299561!image/image-4294643.jpg
Lochem,Zutphen,taalhuis,laaggeletterdheid,taalachterstand,top
Zutphen
Home / Regio / Zutphen / Taalhuis Lochem-Zutphen gaat strijd aan tegen laaggeletterdheid

Taalhuis Lochem-Zutphen gaat strijd aan tegen laaggeletterdheid

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Fotograaf
  LOCHEM/ZUTPHEN - Verschillende organisaties in Lochem en Zutphen hebben de handen ineen geslagen om laaggeletterdheid en taalachterstand in beide gemeenten te verminderen. Aanstaande donderdag wordt een convenant ondertekend waarmee het taalhuis Lochem-Zutphen officieel wordt geopend.

  In Lochem en Zutphen is ongeveer een op de tien inwoners laaggeletterd. Dat betekent dat hun taalvaardigheid onvoldoende is om goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Het zijn dus geen analfabeten, want die kunnen helemaal niet lezen en schrijven. Het percentage is gebaseerd op landelijke cijfers. De samenwerking tussen de organisaties - het gaat onder meer om de Graafschap bibliotheken, welzijnsstichtingen Perspectief en Stichting Welzijn Lochem, Het Gilde Zutphen, Het Plein, de beide gemeenten en ROC Aventus - ontstond vorig jaar en heeft geresulteerd in de oprichting van Taalhuis Lochem-Zutphen.

  Het taalhuis wordt donderdag met de ondertekening van het convenant officieel geopend. Coördinator José Boone is coördinator van het taalhuis. Ze is sinds eind vorig jaar in dienst en traint onder meer vrijwilligers die mensen met een taalachterstand willen bijstaan in het beter beheersen van de Nederlandse taal.

  De vrijwilligers worden aan taalvragers gekoppeld via Boone. Zij heeft nauw contact met verschillende welzijnsorganisaties, temeer omdat mensen met een taalachterstand of laaggeletterden daar vaak het snelst in beeld zijn. „Er zijn in de twee gemeenten inmiddels meer dan dertig vrijwilligers actief en de volgende groep staat klaar om getraind te worden”, vertelt Boone. „Dat zijn er meer dan aanvankelijk verwacht. Wat dat betreft loopt het dus goed. ”

  Verder zijn in de bibliotheken in Lochem (Dr. Rivestraat) en Zutphen (Broederenkerk) taalloketten ingericht. Mensen die moeite hebben met taal of digitale vaardigheden, kunnen daar tijdens spreekuren binnenlopen en advies inwinnen. Boone: „De taalondersteuning moet zo laagdrempelig mogelijk zijn. Daarom kunnen afspraken ook elders plaatsvinden, als de taalvrager daar behoefte aan heeft.”