Volledig scherm
De Oudestraat wordt nu geplaagd door 33 procent winkelleegstand, volgens de plannen voor verbetering van de straat. Dat percentage dreigt de komende jaren te groeien tot 50 procent. © Peter Zandee

1,5 miljoen euro voor koop
en sloop in Needse Oudestraat

NEEDE - Om de Oudestraat als centrale noord-zuidas door Neede voor 2030 toekomstbestendig te maken, wordt in vier jaar tijd 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in de nu op verschillende punten wegkwijnende ‘koopgoot'. Van dat geld is 1,5 miljoen euro bestemd om een aantal panden aan te kopen en vervolgens de slopen.

Dat staat in de ‘Transformatievisie Oudestraat 2030' zoals het Berkellandse college van B en W die voorlegt aan de Berkellandse  gemeenteraad. De raad wordt om een krediet van 2 miljoen gevraagd. Door cofinanciering hoopt Berkelland in totaal 2,5  miljoen in de Oudestraat te kunnen steken.

De periode waarin de oorspronkelijke  winkelstraat  flink moet worden aangepakt, loopt van 2019 tot en met 2022. In aanloop naar echte stappen wordt onder de vlag van de Taskforce Neede een Loket Oudestraat in  het leven geroepen. 

Windowdressing

In de plannen staat dat nu een derde van de winkels leegstaat. In de praktijk lijkt het minder, maar wie kritisch etalages onder de loep neemt, ziet dat nogal  wat winkels door ‘windowdressing’  een actieve indruk maken terwijl het in werkelijkheid slechts  reclame is van ondernemingen elders. Geschat wordt dat het aandeel leegstaande winkels bij ongewijzigd beleid van 33 procent oploopt naar 50 procent. De helft dus. 

Doorgang

Een deel van de winkelruimte in de Oudestraat wordt woonruimte, is de bedoeling. ProWonen stelt daarvoor 20 wooneenheden beschikbaar. Een ander detail in het geheel is een nieuwe doorgang vanaf de Ruwenhofstraat naar de Ten Caoteplas. Die doorgang maakt het gebied beter bereikbaar, terwijl tegelijk de leefbaarheid in de Wilhelminastraat verbetert die nu de route is  naar  de parkeerplaats bij de Lidl-supermarkt.

Achterhoek