Bouw van windmolens bij Ammeloe net over de grens bij Rekken.
Volledig scherm
Bouw van windmolens bij Ammeloe net over de grens bij Rekken. © Peter Zandee

Berkelland: geld steken in lokale wind- en waterkracht

BORCULO - Berkelland heeft geld over voor het realiseren van grootschalige projecten om lokaal uit wind, water en biomassa duurzaam energie te winnen. Een motie daartoe van D66 kreeg dinsdagavond unanieme steun in de gemeenteraad.

‘Alle hens aan dek.’ Wil Berkelland in 2030 energieneutraal zijn, dan moet veel meer gebeuren dan tot nu toe van de grond komt op het gebied van duurzame energiewinning. Waar in Berkelland energieprojecten beperkt blijven tot zonneweides, moeten stappen gezet om ook wind- en waterkracht voor energieopwekking te benutten. Evenals toepassingen waarbij biomassa in energie wordt omgezet. Dat constateert Erik Slotboom (D66) in de inleiding van een motie die dinsdagavond raadsbreed steun kreeg.

Beslag op grond

Dat inmiddels links en rechts behalve op daken ook via ‘zonneweiden’ zonlicht wordt omgezet in stroom, is prima, maar niet dé oplossing voor de rest van de energiebehoefte, aldus de opstellers van de motie. ‘Zonneweides alleen leggen een te groot beslag op de schaarse grond. Bovendien leveren ze op zonloze dagen geen energie', stellen ze.

Het college moet voorbereidingen treffen voor een eigen initiatief voor grootschalige lokale en duurzame energieopwek. Berkelland moet daarvoor ervaren marktpartijen benaderen voor samenwerking. De raad is bereid om daar een deel van de financiële reserves in te investeren.  Dat levert op die manier zowel financieel als maatschappelijk rendement op voor de inwoners, aldus de politiek. 

Buurt informeren

Energiewethouder Gerjan Teselink: “Dit is een kantelpunt voor het energieuitvoeringsprogramma. Participatie is een belangrijk element. Dat kun je maar één keer goed doen. Buurten informeren en zorgen voor goede inpassing in het landschap zijn belangrijk. Falen we daarn, dan kun je stoppen met een initiatief.”

Initiatiefnemer Erik Slotboom is positief over de steun voor zijn voorstel, maar waarschuwt: “Het moet niet verzanden in thema-avonden waarop we weer dingen gaan ophalen; het moet leiden tot actie.”

Achterhoek