Gemeente Berkelland
Volledig scherm
Gemeente Berkelland

Berkelland heeft ‘nog grote stappen te maken’ in jeugdzorg

BORCULO - Berkelland komt miljoenen euro's tekort op de jeugdzorg. Daarbij heeft de gemeente volgens de Rekenkamer geen idee of de doelstellingen voor jeugdzorg gehaald worden en hoe de kosten beperkt kunnen worden.

Het was deze week landelijk nieuws op Prinsjesdag. Gemeenten komen steeds meer geld tekort voor de zorgtaken, die ze in 2015 van het rijk moesten overnemen. Geen wonder, want gemeenten moeten die taken voor veel minder geld uitvoeren dan het rijk deed. Een verkapte bezuinigingsmaatregel van Den Haag, die de lokale overheden in financiële problemen brengt.

Berkelland is daarop geen uitzondering. De gemeente buigt zich op dit moment over bezuinigingen, die nodig zijn vanwege de oplopende zorgkosten. Jeugdzorg blijkt de grootste kostenpost te zijn. Reden voor de gemeenteraad om de Rekenkamer in 2018 te vragen eens kritisch te kijken naar de uitvoering daarvan.

Conclusies

De Rekenkamer komt in haar rapport tot de conclusie dat er in Berkelland geen sprake is van specifiek jeugdbeleid en dat concrete meetbare doelstellingen ontbreken. De gemeente veegt alle zorg en het geld daarvoor samen in een 'integraal' beleid voor het sociaal domein. "Of er op een effectieve, efficiënte en rechtmatige wijze uitvoering wordt gegeven aan het jeugdhulpbeleid is daarom op basis van kwantitatieve gegevens niet te beantwoorden", concludeert de Rekenkamer.

"Ook budgetten zijn niet specifiek toegewezen voor de uitvoering van de Jeugdwet. Activiteiten en resultaten met betrekking tot jeugdhulp worden maar weinig concreet omschreven. Specifieke meetbare doelen ontbreken." Hierdoor is het zo goed als onmogelijk om bij te sturen op kwaliteit, laat staan op de kosten. "Specifieke beheersmaatregelen voor de overschrijding op de jeugdhulpkosten ontbreken.”

De Rekenkamer concludeert ook dat de gemeenteraad haar controlerende taak van het college niet goed kan uitvoeren. Dat heeft te maken met het ontbreken van meetbare doelstellingen, gebrekkige informatievoorziening van het college aan de gemeenteraad en de complexiteit van de zorg. Ook is de inbreng van de gemeenteraad bij de kaderstelling voor de jeugdzorg minimaal geweest.

Tevreden

In Berkelland maakt 8,8 procent van de jongeren gebruik van jeugdhulp. Positief is dat de cliënten tevreden zijn, stelt de Rekenkamer. "Wat betreft een aantal doelen uit de Jeugdwet is de gemeente Berkelland goed op weg, bij andere doelen zijn er nog grote stappen te maken."

De rekenkamer adviseert het college van B en W om specifieke beheersmaatregelen met betrekking tot de overschrijdingen op de kosten van de jeugdhulp op te stellen. Ook moet het college betere informatie aan de gemeenteraad geven zodat de volksvertegenwoordigers beter hun controlerende rol op kunnen pakken.

De raad moet op zijn beurt het college beter aangeven wat de kaders en doelstellingen van het jeugdbeleid zijn. College en raad moeten daarom samen een monitor ontwikkelen, zodat bijgestuurd kan worden op kwaliteit en kosten van de jeugdzorg, aldus het advies van de Rekenkamer.

Achterhoek