Volledig scherm
GroenLinks-fractieleider Leo Morren achter de microfoon om de motie van treurnis toe te lichten. Hans Pelle valt in als voorzitter van de gemeenteraad. © Peter Zandee

GroenLinks komt met ‘motie van treurnis’ om al dan niet bewuste miscommunicatie in raad

BORCULO - De GroenLinks-fractie  heeft dinsdagavond in de Berkellandse gemeenteraad een  ‘motie van treurnis’ ingediend over de al dan niet bewuste verwarring in de begrotingsraadsvergadering.

Fractievoorzitter Leo Morren: “We hebben 9 uur met elkaar gesproken, en dat heeft geleid tot een situatie die  ons treurig stemt over hoe we hier met elkaar omgaan.”

De gemeenteraad vergaderde vorige week twee avonden over de begroting voor 2019, inclusief de meerjarenraming. Over de teruggave van onroerende zaakbelasting ontstond verwarring. Voor 2021 en 2022 werd de teruggave geschrapt, maar de coalitie hield teruggave van deze lokale lasten voor 2020 overeind. 

Bij navraag hierover door GroenLinks-raadslid Andra Weg bediende VVD-fractievoorzitter Hans Boxem van een schijnbeweging, door te zeggen: “Dat hebt u begrepen.” Op die manier leek de teruggave voor 2020 ook van tafel, terwijl dat niet het geval was.

Antenne

“We moeten in de politiek meters maken om processen met elkaar te begrijpen", aldus burgemeester Joost van Oostrum. “Het besluit en de consequenties waren voor mij als voorzitter helder. Maar ik moet u nog beter helpen, daar waar iets niet helder is, om ervoor te zorgen dat het helder wordt.”

“Het lijkt me dat uw politieke antenne gefaald heeft", hield D66-raadslid Han Boer Van Oostrum voor. Van Oostrum: “Ik vind dat een bewering waar u een gevolgtrekking aan moet geven.”

Laf

“Dat CDA en Gemeentebelangen dat we in 2020 de ozb-teruggave wel uitkeren niet in de mond hebben genomen, is laf, ronduit laf”, aldus een geëmotioneerde GroenLinks-politica Andra Weg, bij de discussie over de motie.   “De bevolking baalt van de politiek in Berkelland.”

VVD-fractievoorzitter Hans Boxem: “De les die de VVD trekt, is om in het vervolg nog helderder te zijn. Een vijfde gedeelte van de 20 miljoen die van burgers en bedrijven aan ozb-belasting was opgehaald, was afgesproken terug te geven.  Voor 2020 was dat 2 miljoen, waarmee we wat willen doen in het kader van gaten in het sociaal domein.”

Oude politiek

PvdA-raadslid Betsy Wormgoor: “Vier van de zeven partijen hebben niet begrepen waar het echt om ging. Hoe gaat het teruggeven van ozb volgend jaar maatschappelijk rendement opleveren? U geeft een verkiezingscadeautje op basis van oude politiek.”

Gemeentebelangen-raadslid Arnold Kion: “Ik ben geen psycholoog of psychiater. Maar we kunnen elkaar niet begrijpen. Het ging over een heroverweging, waarbij vier jaar in tweeën was gesplitst en de ene helft wel en de andere niet werd teruggegeven.”

Wethouder financiën Gerjan Teselink in een reactie: “Met de wetenschap van nu hadden we er meer woorden aan moeten wijden.”

Burgemeester Joost van Oostrum: “Het mag in de politiek hard gaan op de inhoud. Het blijft mensenwerk. We doen het voor de inwoners. De enige manier is daarbij elkaar te vinden op inhoud. Het past om de hand uit te steken en om te kijken wat ons bindt.”

Volledig scherm
Na het indienen van de motie trekt de CDA-fractie zich terug voor beraad. © Peter Zandee

Achterhoek