Volledig scherm
De kruising Nettelhorsterweg/Broekstraat tussen Lochem en Borculo moet veiliger worden. © Jan Houwers

Kruising Nettelhorsterweg Lochem snel veiliger

Gelderland gaat zo snel mogelijk aan de slag met het kruispunt Broekstraat/Nettelhorsterweg tussen Lochem en Borculo. Er moeten onder meer middengeleiders in de provinciale weg komen zodat mensen in twee keer de rijbanen over kunnen steken. Ook moeten er waarschuwingsborden komen. 

De roep om maatregelen vanuit de buurt was groot nadat binnen een jaar tijd twee dodelijke ongevallen plaatsvonden op het kruispunt. De provincie betrekt burgerinitiatiefgroep Slimste Weg en de Daltonschool bij de plannen.  De maatregelen lopen vooruit op de aanpak van de Nettelhorsterweg in 2020.

Naast middengeleiders moeten de zichtbaarheid en de aansluiting van de wegen op elkaar verbeterd worden. Over de definitieve aanpak in 2020 beslist de provincie in juni. Daarna moet de uitwerking nog plaatsvinden. 

Intussen blijven provincie en Slimste Weg met elkaar in gesprek over het langetermijndoel voor een proeflab Leefbaar verkeer. Samen met de provincie gaat de initiatiefgroep onderzoeken welke concrete maatregelen er meegenomen kunnen worden in de trajectaanpak (groot onderhoud en verkeersveiligheidsmaatregelen) in 2020 en wat op langere termijn mogelijk zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om circulaire economie, fijnstofuitstoot en duurzaamheid.

Een deel van het traject moet overigens sowieso eerder aangepakt worden omdat de Schakel A1-Achterhoek/Rondweg Lochem aangelegd wordt. Het gaat hierbij om de aanpassing van de aansluiting van de Nettelhorsterweg (N825) op de N346 (kruispunt N346-N825). Hiervoor is een aanvullend inpassingsplan nodig. De procedure en de voorlichting hierover starten na de zomervakantie.

Achterhoek