Volledig scherm
De Raad van State stelt een inwoner van Gorssel in het ongelijk over een twist naar aanleiding van de bouw van museum More . © Archief/ FOTO HISSINK

Lochem mocht nadeel museum
More verrekenen met voordeel

Ook de Raad van State vindt dat een nadeel door uitbreiding van het Gorsselse MORE-museumgebouw en het bijbehorende parkeerterrein volledig verrekend kan worden met een planologisch voordeel dat Joppelaanbewoner J. Peters heeft gekregen.

In een definitieve uitspraak verwerpt de Raad dan ook het hoger beroep van Peters en stelt hij de gemeente Lochem geheel in het gelijk. Volgens het bestuursrechtscollege is na de uitbreiding van MORE en het parkeerterrein zijn woning weliswaar 25.000 euro in waarde gedaald, maar tegelijkertijd kreeg Peters dienstwoning een burgerwoonbestemming. 

Waardestijging

Daarmee steeg de woning maar liefst 100.000 euro in waarde. Kortom, na wat plussen en minnen staat Peters er al met al 75.000 euro beter in plaats van slechter voor. De Raad van State is het niet met de Gorsselaar eens dat beide planologische besluiten(uitbreiding MORE en woonbestemming) niets met elkaar te maken hebben.

Verband 

Het bestuursrechtscollege ziet wel degelijk een verband en meent dat verrekenen niet meer dan logisch is. Met de uitspraak kan de gemeente 25.000 euro in de zak houden en zal Peters genoegen moeten nemen met de fors gestegen waarde van diens woning.

Achterhoek