Volledig scherm
Wethouder Han Boer (links) stak in Gelselaar eind vorig jaar symbolisch de eerste schop in de grond voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Hij kreeg assistentie van Piet Grootenboer van Glasvezel Buitenaf. De sleuven gingen meteen daarna weer dicht. © Frans Nikkels

Meer vaart nodig bij aanleg glasvezel in buitengebied Berkelland

 De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Berkelland moet veel meer tempo krijgen. Het CDA vindt dat gemeente zich daarvoor dient in te spannen.

De christendemocraten menen dat het geduld van de burgers en de ondernemers uit het buitengebied wel erg op de proef wordt gesteld, vooral omdat de toegezegde glasvezelverbindingen voor snel internet nog steeds niet zijn uitgevoerd door het betroken bedrijf Communication & Infrastructure Fund (CIF).

,,Bovendien is de communicatie van CIF naar de mensen toe erg verwarrend’’, stelde CDA-fractieleider Gerard Hilhorst deze week vast bij de behandeling van de Voorjaarsnota door de gemeenteraad. ,,Wij vragen burgemeester en wethouders daarom dit actief op te pakken en hierover in overleg te treden met CIF, zodat snel duidelijkheid komt voor de inwoners van het buitengebied.’’

Vinger aan pols

Verantwoordelijk D66-wethouder Han Boer merkte op dat hij de zorgen deelt van het CDA over de realisatie van glasvezel op het platteland van Berkelland. ,,Maar we houden als gemeente echt wel de vinger aan de pols’’, zei hij. ,,We hebben elke veertien dagen zogenaamd bouwoverleg met de aannemer. Daar zijn door hen al de nodige toezeggingen gedaan over de uitvoering van de werkzaamheden.’’

De voorbereidingen voor de glasvezelklus vorderen gestaag, liet Boer weten. ,,Er ligt inmiddels een aanlegschema klaar, waarop de gebieden en de schouwen zijn ingetekend. Ik verwacht dat toch nog dit jaar het leeuwendeel van de glasvezelaansluitingen er ligt. Ik heb gewoonweg de overtuiging dat alles niettemin binnen afzienbare tijd tot stand wordt gebracht’’, aldus de wethouder.

Begin dit jaar werd al duidelijk dat de aanleg van glasvezel in het Berkellandse buitengebied vertraging zou oplopen. Wethouder Boer en Piet Grootenboer van Glasvezel lieten eind 2016 symbolisch al de eerste schop in de grond gaan aan de Broekhuisdijk in Gelselaar, maar de sleuven daar werden na deze officiële handeling meteen weer dichtgegooid.

Oponthoud

Het oponthoud heeft volgens Glasvezel Buitenaf te maken met voor de hand liggende problemen. Er staan bijvoorbeeld meer bomen in de weg dan waarvan aanvankelijk werd uitgegaan en daarnaast vormen de waterwegen af en toe een lastige hindernis. Met de aanleg van de nieuwe N18 moet eveneens in sommige gevallen rekening worden gehouden.

In totaal hebben bijna 4.000 huishoudens en bedrijven uit het Berkellandse buitengebied besloten een glasvezelverbinding te nemen. Dit betekent dat 58 procent van bewoners op het platteland meedoet.

Achterhoek

poll

Het Witte Lint is uitgelopen op een kostbaar debacle, wat moet de provincie Gelderland doen?

  • Het Witte Lint met zijn schuin opgekweekte bomen moet volledig worden hersteld (7%)
  • Er moet een rij normale bomen voor worden teruggeplant (53%)
  • De provincie moet het verlies van 1,6 miljoen euro nemen en de hand op de knip houden (40%)
2057 stemmen