Volledig scherm
Verantwoordelijk Gedeputeerde Jan Markink (VVD) © Archief

Provincie Gelderland wil boeren geruststellen via keukentafelgesprekken

De provincie Gelderland gaat een plan maken voor keukentafelgesprekken met boeren over de stikstofproblematiek. Dit nadat een motie, die hiertoe oproept, breed werd gesteund in de Provinciale Staten. Het idee is dat Gelderse boeren dan beter weten waar ze aan toe zijn wanneer besluiten met verstrekkende gevolgen voor hun bedrijfsvoering worden genomen.

De verantwoordelijke Gedeputeerde Jan Markink stelt te beseffen dat de hoeveelheid aan regelgeving en toekomstige maatregelen tegen de stikstofuitstoot voor onzekerheid zorgt.

Balans

Bijvoorbeeld over mogelijke financiering bij bedrijfsuitbreiding. Ook maken veel boeren zich zorgen over de bedrijfsopvolging. Juist daarom willen de Gelderse Staten dat de provincie zich inzet voor de keukentafelgesprekken over de toekomst, economische mogelijkheden en de balans tussen natuur en landbouw.

Markink is het daar mee eens, gezien alle onzekerheid. ,,Dat vraagt om snel en zorgvuldig handelen en leiderschap van ons”, aldus Markink.

In kaart brengen

De Staten hopen via deze gesprekken in kaart te brengen welke zorgen boeren precies hebben en welke oplossingen ze zelf zien. De eerste keukentafelgesprekken zou op de Veluwe en in de Achterhoek moeten worden gevoerd. Dit vanwege de nabijheid van de Natura 2000-gebieden en omdat de maatregelen tegen stikstof daar als eerste worden genomen.

Onrust

Zo is er onrust in Barchem (Achterhoek) ontstaan omdat er sinds deze week 18 hectare bos wordt gekapt. Dit gebeurt in het kader van het herstel van een beschadigd Natura 2000-gebied. De bomen onttrekken te veel water aan de natte natuurgrond die weer moet worden hersteld. Daarom moeten de bomen weg. Veel agrariërs hebben echter twijfels bij de logica achter deze maatregelen.

Achterhoek