Volledig scherm
Een illustratie van de bioraffinagefabriek in Groenlo. © RMS

Rechtbank zet streep door vergunningen voor enorme mestvergister in Groenlo

GROENLO/ARNHEM - Voorlopig is er nog geen sprake van een nieuwe mestfabriek op de Laarberg in Groenlo. De rechtbank heeft de omgevings- en waterwetvergunningen voor het bouwen van de mestverwerkingsinstallatie vernietigd. Volgens de rechtbank is in deze vergunningen onvoldoende duidelijk gemaakt waarom er geen milieueffectenrapport is gemaakt. 

Volledig scherm
De rechtbank in Arnhem. © DG

Dat betekent een flinke klap voor honderden boeren in de Achterhoek, die hoopten via een enorme mestverwerkingsinstallatie van hun mest af te komen. De provincie en het waterschap Rijn en IJssel moeten hierdoor nieuwe besluiten nemen. Dat kan nog heel lang duren.

Het bouwplan voor de mestverwerkingsinstallatie heeft betrekking op een installatie waarin 450.000 ton drijfmest en 150.000 ton vaste mest en berm/natuurgras zullen worden verwerkt tot biogas en mestkorrels. Na het doorlopen van een zuiveringsproces wordt het afvalwater geloosd op de Leerinkbeek. Omwonenden en enkele milieuorganisaties stelden beroep in bij de rechtbank tegen de vergunningen die door het college van Gedeputeerde Staten en het waterschap zijn verleend voor de bouw van deze installatie.

Onvoldoende

De rechtbank vindt dat in de vergunningen onvoldoende duidelijk is gemaakt waarom geen milieueffectrapport is gemaakt. Zo’n rapport maakt milieugevolgen inzichtelijk. Vooral de milieugevolgen over de energie-efficiëntie van de installatie, over de potentieel in het afvalwater voorkomende schadelijke stoffen en over de uitstoot van stikstof zijn volgens de rechtbank onvoldoende gemotiveerd.

De Stentor gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

Achterhoek