Volledig scherm
© ANP XTRA

Tegenvaller van 5 ton drukt op de begroting van Lochem

Er bestaat bij de gemeente Lochem vrees dat de accountants door een tegenvaller van 500.000 euro de begroting niet meer sluitend kunnen krijgen. Oorzaak is het feit dat het afgelopen jaar meer mensen dan verwacht gebruik hebben gemaakt van de huishoudelijk hulp die wordt vergoed door de gemeente.

Dit staat in de Raadsmonitor Sociaal Domein. Waar de gemeente eerst nog 1.610.000 euro begrootte voor de ondersteuning thuis, zal deze post naar verwachting 2.115.000 euro gaan kosten. Deze kostenstijging komt vooral doordat het Rijk het abonnementstarief in de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft ingevoerd.

Dat heeft als gevolg dat sinds dit jaar iedereen dezelfde eigen bijdrage betaalt. Voorheen konden gemeenten nog een eigen bijdrage heffen die afhing van het inkomen en vermogen van de aanvrager voor huishoudelijke hulp. Vanwege het abonnementstarief mag dat niet meer. ,,Iedereen betaalt een vaste eigen bijdrage van 17,50 euro per vier weken. Mensen die tot voor kort zelf betaalden, kloppen nu bij de gemeente aan voor huishoudelijke hulp,’’ zegt wethouder Henk van Zeijts. ,,Ik gun het de mensen en ze hebben er recht op, maar zo langzamerhand wordt dit voor alle gemeenten onbetaalbaar. Ik heb er weinig vertrouwen in dat het Rijk dit gaat compenseren.”

Gemeenteraad

Marjon Baaij, woordvoerder van de gemeente Lochem voegt daaraan toe dat de toegenomen uitgaven voor de huishoudelijke hulp het moeilijker maken om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. ,,De bestuursrapportage 2019 zal meer inzicht geven in wat de gevolgen van tegen- en meevallers voor 2019 zijn. De bestuursrapportage staat op de raadsagenda voor 23 september.’’

De conceptbegroting 2020 wordt op 10 oktober aangeboden aan de gemeenteraad die zich dan over de gevolgen en eventuele oplossingen kan buigen.

Achterhoek