Volledig scherm
Opening zonnepark Noordveen in Zutphen. In Lochem is er nu ook weer een nieuw initiatief voor een zonnepark. © Foto archief/ Patrick van Gemert

Zonnepark op boerengrond bij Laren

Er komt een zonnepark aan de Rengersweg tussen Laren en Lochem. Initiatiefnemer voor het park is het Duitse bedrijf Kronos Solar. De omvang van het zonnepark gaat zo’n negen hectare bedragen. Het park komt ten oosten van de Rengersweg, ten zuiden van de Ampsenseweg en ten noorden van de spoorlijn Zutphen-Hengelo.

Het college van B en W van Lochem wil graag meewerken aan de totstandkoming van het park. Burgemeester en wethouders willen een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen afgeven ten behoeve van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dat is nodig omdat strikt formeel een zonnepark niet past binnen de bestemming agrarisch. De gemeenteraad van Lochem bespreekt het onderwerp op maandag 17 september.

Inpassen

Het park wordt landschappelijk ingepast, stelt het college. Zo worden er bijvoorbeeld nieuwe houtwallen aangelegd ter lengte van 400 meter. De initiatiefnemer heeft bovendien de omwonenden in een vroegtijdig stadium geïnformeerd en betrokken bij het ontwerp. Over de exacte invulling zal Kronos Solar nadere afspraken maken. Het beoogde zonnepark draagt ook bij aan de korte termijndoelstelling van de gemeente Lochem om dit jaar 15 procent van de benodigde energie lokaal op te wekken.

Derde

Het zonnepark aan de Rengersweg is het derde initiatief waarbij zonnepanelen op de grond worden geplaatst. Qua ontwikkeling is het plan Armhoede, van het bedrijf TP Solar, het verst. Op de vroegere stortplaats buiten Lochem komen zo’n 30.000 panelen. Een ander plan is een zonnepark aan de Goorseweg in Lochem. Daar heeft agrariër Hans Berenpas met Kronos Solar een akkoord gesloten over de komst van een zonnepark. Berenpas heeft zestien hectare grond voor de duur van 25 jaar verpacht aan Kronos Solar.

Omstreden

Het gebruiken van landbouwgrond voor het realiseren van zonneparken is verre van onomstreden. Voorwaarde is vrijwel altijd dat initiatienemers met omwonenden goede afspraken moeten maken voor de inbedding van een en ander. Landbouworganisatie LTO vindt principieel dat landbouwgrond niet moet worden opgeofferd ten faveure van zonnepanelen. De voorman van de Lochemse LTO-afdeling wil echter over het plan aan de Rengersweg zich niet al te nadrukkelijk over uitlaten. ,,In het algemeen is bekend hoe we erover denken. Boeren moeten natuurlijk altijd zelf die afweging maken’’, zegt Robbert Haijtink van LTO Lochem. 

Achterhoek