Volledig scherm
In deze omgeving wil IJsselwind op het grondgebied van de gemeente Zutphen, nabij Eefde, drie turbines realiseren. © Foto archief/ Carlo ter Ellen DTCT

Zorgen over communicatie
over windmolens bij Eefde

De fractie van Gemeentebelangen in de gemeente Lochem maakt zich zorgen over de in haar ogen slechte communicatie over het windmolenplan bij Eefde-west. Hoewel de drie beoogde turbines op het grondgebied van de gemeente Zutphen komen, heeft de grootste fractie uit de Lochemse raad hierover toch vragen gesteld aan het college van B en W van Lochem.

 ,,Wij vinden dat er op zijn minst goed gecommuniceerd moet worden met omwonenden’’, zegt fractieleider Marja Eggink in een toelichting.

Keukentafelgesprekken

Onlangs was er een infoavond over de stand van zaken van het windmolenplan en de stemming daar was ‘ronduit negatief’, aldus Eggink. Gemeentebelangen vraagt nu aan het Lochemse college of de gemeente Zutphen de buurt wel op een goede manier betrekt bij de plannen en goed informeert. 

 Het verbaast de GB-fractie dat er sinds september al geen zogenaamde keukentafelgesprekken meer gevoerd zijn met betrokken omwonenden. Ook maakt de fractie zich zorgen over de mogelijke hoogte van de molens. Die zouden wel eens een tiphoogte van 185 meter kunnen krijgen.

Achterhoek