Noodoffensief tegen aanlandplicht

Frans Boogaard

BRUSSEL – Scheepsladingen dooie vis, een ongeziene voedselverspilling en de vissers zelf straks brodeloos: tientallen beroepsvissers uit heel Nederland trokken vandaag naar Brussel om er een fel protest te laten horen tegen de aanlandplicht: de wettelijke verplichting om ondermaatse vis en bijvangst voortaan niet terug in zee te gooien, maar aan land te brengen.

,,Dit wordt ons opgelegd door bureaucraten die de zee nog nooit van dichtbij hebben gezien. Het enige water dat ze kennen komt uit de kraan. En die zitten ons dan te koeioneren”, sneert Job Schot uit Tholen. Als voorzitter van de stichting ‘Eendracht maakt kracht’, is hij vandaag actieleider. Meer dan 23.000 handtekeningen hebben de vissers verzameld, en die overhandigen ze aan zowel de directeur Visserij van de Europese Commissie als de voorzitter van de Visserijcommissie uit het Europese Parlement. ,,Nog nooit in de visserijwereld zoveel handtekeningen gezien”, zegt Peter van Dalen, CU-Europarlementariër. Het Parlement, voegt hij eraan toe, leed vier jaar geleden toen het de maatregel goedkeurde aan ‘een onverklaarbare massapsychose’. ,,Van de Nederlanders stemden alleen CU en SGP tegen. En de PVV.” Want die is per definitie tegen immigratie. Maar het tij begint te keren, want op een lunch even later outen ook Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer (CDA), allebei in 2013 nog geen Parlementslid, zich als tegenstander. ,,Dit is destijds met stoom en kokend water en zonder enige onderbouwing door het Parlement gejaagd. Nu is de hele VVD tegen”, zegt Huitema. Schreijer: ,,De maatregel was bedoeld tegen voedselverspilling, maar juist die aanlandplicht is pure voedselverspilling. Wij komen op voor een duurzame visserij.”

Vlak voor het gebouw van de Europese Commissie, waar ze demonstreren, is dat ook de opinie van Onne Nienhuis en Dries Meijer, allebei uit het Groningse Zoutkamp. ‘Geef babyvis een kans’, staat er in vier talen op hun spandoeken. Ze spreken van ‘pure waanzin’. ,,Met de methoden van tegenwoordig blijft 95 procent van de vangst die je weer overboord zet in leven, de rest is voedsel voor de vogels en vissen. Wat je moet aanlanden is per definitie dood en verloren.” Meijer snapt er al helemaal niks van. ,,Een paar jaar geleden bracht ik een paar kilo ondermaatse tong aan wal en kreeg ik een boete van 8500 euro. Straks moet ik doen waarvoor ik toen ben beboet.” ,,Je leven lang sta je voor een rood licht en passeer je bij groen, en dan besluiten ze in Brussel om dat ineens om te draaien”, zegt ook voorzitter van de Nederlandse Vissersbond Johan Nooitgedagt. ,,Stel je voor wat voor chaos dat geeft.” Maar volgens Van Dalen (CU) is er nog niks verloren: ,,Dit moet en gaat gewoon van tafel. En snel, want anders is de vloot al kapot.” De aanlandplicht is immers uiterlijk op 1 januari 2019 volledig van kracht.

De woordvoerder van de huidige Visserijcommissaris, de Maltees Karmenu Vella, laat weinig hoop dat dit nog verandert. De invoering is geleidelijk en wordt op de voet gevolgd, er zal ook flankerend beleid zijn. Maar helemaal weg? Geen enkele wet is voor de eeuwigheid, natuurlijk. ,,Maar dit besluit is genomen op basis van solide wetenschappelijk onderzoek en breed gesteund door het Parlement. Wie dat nog wil veranderen, moet echt met goede argumenten komen.”