Volledig scherm
© StockPZC

Almelo blijft onder verscherpt financieel toezicht provincie: ‘Herstel is nog erg broos’

ALMELO - Na jaren van flink de broekriem aanhalen heeft de gemeente Almelo het huishoudboekje weer enigszins op orde. Toch beoordeelt het provinciebestuur de stad wederom met de kleur ‘rood’. Dat steekt bij het gemeentebestuur. 

Met het predikaat ‘rood’ is Almelo wederom het slechtste jongetje van de klas, in de beeldvorming. Met name de nog steeds penibele financiële situatie is daar debet aan. Op twee andere beleidsterreinen, vergunningverlening (Wabo) en ruimtelijke ordening, scoort de gemeente oranje. En ‘groen’ als het gaat om huisvesting van statushouders en het archief. Maar in totaliteit is het onvoldoende.

Burgemeester Arjen Gerritsen is daarover teleurgesteld en plaatst een kanttekening bij het harde oordeel vanuit Zwolle. Een beoordeling met de kleur ‘oranje’ was volgens hem meer op zijn plaats geweest. „Door een fors aantal jaren enorme bezuinigingsoperaties door te voeren zijn er vele miljoenen aan tekorten weggewerkt. Daarnaast hebben we, volgens afspraak, in een keer elf miljoen aan bedrijfsterreinen afgeboekt. Desondanks heeft Almelo het jaar 2018 met een plus afgesloten”, zegt Gerritsen. Hij benadrukt dat Almelo de afgelopen jaren enorme vooruitgang heeft geboekt. Daar heeft de provincie bij de beoordeling te weinig rekening mee gehouden, volgens de burgemeester. 

Goed op weg

De provincie Overijssel beaamt bij haar onderbouwing dat Almelo op de goede weg is. Maar er wordt ook geconstateerd dat ‘het herstel nog erg broos’ is. De gemeente beschikt thans over een reserve van ‘enkele tonnen’. Daarmee heeft Almelo echter nog veel te weinig vet op de botten, volgens de provincie. Er wordt gewezen op enkele forse financiële tegenvallers. Een structureel tekort van zeven miljoen euro per jaar op jeugdzorg, baart daarbij de meeste zorgen. Ook als er meer geld van het rijk komt, zijn ‘extra bezuinigingen’ noodzakelijk, geeft de burgemeester aan.

Door de penibele financiële situatie blijft Almelo voorlopig onder verscherpt toezicht van de provincie.