Volledig scherm
Voor het aanleggen van een warmtenet, zoals op deze foto in Dordrecht, moet een grote leiding onder de straat worden gelegd die aftakt richting de huizen. © thymen stolk

Amersfoort: haken en ogen aan Klimaatakkoord

De gemeente Amersfoort is niet onverdeeld enthousiast over het Klimaatakkoord, dat afgelopen zomer in Den Haag is gesloten. 

Het plan houdt onvoldoende rekening met de betaalbaarheid voor inwoners, kosten voor de gemeenten en de rol van woningcorporaties. Amersfoort sluit zich met deze stellingname aan bij de kritiek die de G40, het samenwerkingsverband van de veertig grootste gemeenten van Nederland, op het veelbesproken akkoord heeft.

Met het pakket maatregelen in de hand wil de overheid alle gebouwen in 2050 CO2-neutraal maken, de belasting op gas stapsgewijs verhogen en vol inzetten op zonne- en windenergie. De G40 wil er bij de overheid onder meer op aandringen meer in te zetten op de betaalbaarheid voor inwoners en gemeenten.

De gemeenteraad van Amersfoort mocht vanavond zijn mening geven over de kritiek die de G40 wil formuleren. Enkele partijen, de SP en Lijst Molenkamp voorop, vreesden dat de plannen van de grote gemeenten inwoners op kosten jagen, omdat zij verplicht zouden worden aangesloten op een op duurzame energie gestookt warmtenet. Hun zorgen namen af, toen wethouder Astrid Janssen (Duurzaamheid, GroenLinks) aangaf leveranciers te willen verplichten, maar particulieren niet.