Dit is hoeveel kantoren tot woning werden omgebouwd in jouw gemeente

In Amersfoort werden vorig jaar meer kantoren dan ooit omgeturnd tot woningen. In 2018 waren dat er 340, bijna het dubbele van het jaar ervoor (185), blijkt uit cijfers van het CBS.

In de overige gemeenten in de regio werden aanzienlijk minder kantoren verbouwd tot woonruimte. In Baarn, Soest, Leusden en Barneveld ging het vorig jaar om 10, in Bunschoten 5. In Scherpenzeel werden na Amersfoort de meeste kantoren omgekat tot woningen: 40. Dat is acht keer meer dan in het jaar ervoor.

De gemeente Amersfoort trapte dit voorjaar op de rem, omdat de vraag naar kantoren zo hard aantrekt, dat er door het ombouwen naar woningen te weinig ruimte komt voor bedrijven die zich in Amersfoort willen vestigen. Panden op bedrijventerreinen Isselt, Calveen (Nieuwland), Het Podium (Vathorst), De Hoef-Oost (tussen Outputweg en snelwegen), in het stationsgebied en de binnenstad mogen niet meer worden omgebouwd.

Kantoren op De Hoef zouden nog tot woningen omgebouwd kunnen worden.
Volledig scherm
Kantoren op De Hoef zouden nog tot woningen omgebouwd kunnen worden. © Nico Brons

Vooroorlogse kantoorpanden die eerder een woonfunctie hebben gehad, mogen pas na leegstand van een jaar worden getransformeerd.

De radicale koerswijziging richt zich voornamelijk op de bedrijventerreinen Isselt, Calveen (bij Nieuwland), Het Podium (Vathorst) en De Hoef-Oost (grofweg het gebied tussen de Outputweg en de snelwegen) én in het stationsgebied en de binnenstad.

Transformatie

Bewoners van de Amersfoortse Poort kregen vorig jaar de sleutel van hun nieuwe huurappartement. Het voormalige kantoor van De Amersfoortse Verzekeringen werd omgebouwd tot woningen.
Volledig scherm
Bewoners van de Amersfoortse Poort kregen vorig jaar de sleutel van hun nieuwe huurappartement. Het voormalige kantoor van De Amersfoortse Verzekeringen werd omgebouwd tot woningen. © Saskia Berdenis van Berlekom

Het CBS deed het onderzoek naar de transformatie van bestaande panden tot woningen op basis van meerdere registers en administratieve systemen. Zo is er geput uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Personen (BRP) en Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Onder transformatie wordt het hergebruik van bestaande panden verstaan. Als een pand wordt gesloopt en op dezelfde plek een nieuw pand wordt geplaatst, telt dit niet mee als transformatie.