Volledig scherm
© Google Streetview

Onderwijs op school in Soesterkwartier onvoldoende: leraren moeten meer oog hebben voor leerlingen

Het onderwijs op basisschool ’t Anker is door de inspectie voor het onderwijs als onvoldoende bestempeld. Leraren hebben niet goed in de gaten wat de leerlingen wel en niet aankunnen en waar ze behoefte aan hebben.

De beoordeling van ’t Anker maakt deel uit van een vierjaarlijks onderzoek naar de protestants-christelijke scholenkoepel PCBO. Het behoort tot de taken van de onderwijsinspectie om te kwaliteit van Nederlandse scholen en scholenkoepels in de peiling te houden.

Rommelig

Volgens het onderzoeksrapport is het in de meeste groepen van ’t Anker onrust en rommelig. ‘De leerlingen die de instructie krijgen zijn te weinig betrokken, waardoor de uitleg niet landt. De instructie is bovendien te weinig afgestemd op wat de leerlingen nodig hebben’, aldus de inspectie die een bezoek bracht aan de school. Op de basisschool uit het Soesterkwartier moet de leerlingzorg nog vanaf de grond worden opgebouwd.

Hoewel de eindresultaten van de leerlingen voldoende zijn, heeft de inspectie zorgen over de stabiliteit van de schoolcijfers. Vooral de rekenresultaten laten te wensen over. Volgens de inspectie is er de laatste jaren te weinig aandacht geweest voor het verbeteren van de kwaliteit van de docenten op ’t Anker. Afgelopen jaar is een nieuwe directeur en intern-begeleider begonnen, die het onderwijs op niveau moeten krijgen.

Zeer serieus

In een reactie aan de inspectie laat bestuurder Erik van Lingen van de PCBO weten het signaal van uit het onderzoeksrapport ‘zeer serieus’ te nemen. Een verbeterplan is inmiddels opgesteld. Het PCBO gaat zelf opnieuw de kwaliteit op de school onder de loep nemen. De resultaten daarvan zullen worden gedeeld met de inspectie.