Volledig scherm
Plan voor een autoluwe Zuidsingel. © AD

Oplossing autoluwe binnenstad blijft een flinke puzzel

Om meer autoverkeer te weren uit de binnenstad kan het parkeerterrein Achter Davidshof worden gebruikt voor vergunninghouders uit het centrum én overdag voor bezoekers die er betaald parkeren. De meeste politieke partijen zien daarin een oplossing van de puzzel om het centrum autoluw te maken.

Verkeerswethouder Buijtelaar gaat de mogelijkheid onderzoeken, maar weet op voorhand dat het opofferen van tientallen betaalde plekken een financieel gat slaat. De gemeenteraad hield gisteravond een tweede Ronde over de complexe plannen voor de autoluwe binnenstad. Tijdens de vorige Ronde op 29 oktober kwamen de politici nauwelijks aan bod omdat toen vooral diverse centrumbuurten en ondernemers het woord kregen.

Die lanceerden diverse aanvullende en afwijkende voorstellen op het al ingewikkelde verkeersplan. Dat is erop gericht het vele sluipverkeer uit het centrum te weren, zodat de historische stad aantrekkelijker, veiliger en leefbaarder wordt. Daarvoor mogen vanaf medio volgend jaar alleen nog bewoners, ondernemers, leveranciers en incidentele bezoekers de binnenstad in van wie de kentekens zijn geregistreerd via een gemeente-app.

Zo’n vijftig vergunningplaatsen in straten als ‘t Spui, Havik, Muurhuizen en Langegracht worden daarvoor opgeheven. Plekken voor betaald parkeren komen te vervallen en worden voor vergunninghouders. Vooral aan de Kamp, dat buiten de autoluwe zone valt, worden veel betaalplekken omgezet naar vergunningplaatsen.

In navolging van ondernemers aan de Kamp, willen ook veel partijen het winkelgebied niet belasten met auto’s van vergunninghouders. VVD en Amersfoort2014 pleiten ervoor het autoluwe streven aan te grijpen om een al langer levend plan voor een aantrekkelijker winkelgebied Kamp uit te voeren, en samen met ondernemers het winkelbestand aan te pakken. D66 en GroenLinks zitten op dezelfde lijn. Zij willen vooral voetgangers, fietsers en groen voorrang geven om de Kamp leefbaarder te maken.

Varkensmarkt

Eenzelfde pleidooi van bewoners aan de zuidkant van het centrum voor een aantrekkelijker Varkensmarkt vindt ook gehoor in de raadszaal. Partijen als PvdA, VVD en GroenLinks zien wel heil in het omdraaien van de rijrichting op Zuid- en Westsingel, of op één van beide singels. Daarmee moeten auto’s op de singels én vrachtverkeer van leveranciers uit de Langestraat worden geweerd ten gunste van winkelende voetgangers. ,,Maar we moeten oppassen dat de Molenstraat daardoor niet nog drukker wordt,’’ waarschuwde VVD’er Gerrit van Nieuwenhuizen.

Een gewenningsperiode voor het nieuwe verkeersregime, waardoor overtreders niet direct op de bon gaan, en evaluatie na een jaar zijn volgens partijen noodzakelijk. Dat zegde Buijtelaar toe. 

Op 3 december worden moties behandeld en neemt de politiek een besluit.