Volledig scherm
© Erik van 't Hullenaar

Oppompen water in Vallei en Veluwe langer verboden wegens aanhoudende droogte

Het waterschap Vallei en Veluwe verlengt het onttrekkingsverbod tot 15 november, omdat er de afgelopen weken nog te weinig regen is gevallen om het (grond)watertekort te kunnen aanvullen. Het neerslagtekort in het werkgebied ligt nog steeds rond de 300 millimeter.

Het watersysteem heeft zich nog onvoldoende kunnen herstellen na de lange periode van droogte. Zo zijn de hoger gelegen beken nog steeds vrijwel droog. 

Niet genoeg neerslag

De komende weken wordt niet veel neerslag verwacht, dus op korte termijn herstellen de grondwaterstanden zich niet. Van de regen die wel valt, verdampt nog steeds een deel. De rest van dat regenwater zakt maar voor een klein deel de bodem in en bereikt niet het dieper gelegen grondwater. Een verdere verlaging van de waterstanden is ontoelaatbaar voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit en de grondwaterstand. Pas als de grondwaterstand normaliseert, gaat het watersysteem weer normaal functioneren. Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk.

Het onttrekkingsverbod wordt pas opgeheven na een goed zichtbare verbetering van het grondwaterpeil. Waterschap Vallei en Veluwe blijft de situatie in de gaten houden.