Volledig scherm
© Caspar Huurdeman

Provincie draait duimschroeven bij Van de Groep verder aan, maar sluit centrale niet

De duimschroeven bij de biovergistingsinstallatie van Van de Groep en Zonen in Bunschoten worden verder aangedraaid. Dat heeft de Utrechtse gedeputeerde Arne Schaddelee (CU) gezegd in de Provinciale Staten van Utrecht.

Maar sluiting is ondanks aandringen  van  diverse partijen momenteel niet aan de orde, omdat de provincie zorgvuldig wil handelen en eerst meer onderzoekgegevens wil hebben. ,,We moeten voldoende rechtsgrond hebben voor sluiting, anders gaan we nat bij de rechter’’, zei Schaddelee.

Provinciale Staten van Utrecht verwierpen woensdag een motie van de PVV, die alleen door de SGP werd gesteund, met als doel de omgevingsvergunning van het bedrijf in te trekken. De provincie heeft die bevoegdheid. De partijen vinden dat er nu genoeg redenen zijn tot sluiting.

De provincie gaat, dankzij een aangenomen motie van het CDA, nu eerst de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) opdracht geven het toezicht te verscherpen en te intensiveren. De risico’s als stankoverlast en onrechtmatig gebruik van digestaat (reststof van de biovergisting) moet geminimaliseerd worden, vindt het Utrechtse parlement. Ook willen Provinciale Staten dat de provincie erop toeziet dat de biogascentrale conform de omgevingsvergunning handelt en de daar uit voortvloeiende verplichtingen uitvoert.

Niks bewezen

Daarnaast heeft de provincie Utrecht het Landelijk Bureau Bibob om advies gevraagd of gevaar bestaat dat vergunningverlening aan Van der Groep kan leiden tot het plegen van strafbare feiten door de biogascentrale. Dat verzoek houdt verband met de verdenking van mestfraude door het Openbaar Ministerie. De provincie wacht dit advies af. ,,Er is een vermoeden, maar nog niks bewezen’’, zegt Schaddelee.

In een fel debat met gedeputeerde Schaddelee (ChristenUnie) pleitte SGP-fractievoorzitter Bertrick van den Dikkenberg ervoor om het belang van de inwoners van Bunschoten op 1 te zetten. ,,We hebben geen idee wat ze de afgelopen jaren allemaal hebben ingeademd en zeker is dat ze al jaren in de stank hebben gezeten. Nu er een juridische grond is om dit bedrijf te sluiten, moeten we daar niet mee talmen’’, zei hij.,,Wat ons betreft is er duidelijk een ernstig gevaar dat dit bedrijf de vergunning die de provincie het bedrijf heeft verleend gebruikt om strafbare feiten te plegen. Dus is er een wettelijke grond om de vergunning in te trekken’’, zegt hij.

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66, PvdA en CU, en de VVD stemden tegen de motie. De andere partijen willen het strafrechtelijk onderzoek niet verstoren.