Volledig scherm
Foto ter illustratie. © ANP

Ruim helft van Nijkerkers wil af van particulier vuurwerk

Zestig procent van de inwoners van de gemeente Nijkerk ziet een particulier vuurwerkverbod zitten. Dat blijkt uit een enquête die politieke partij Pro21 afnam bij 1286 inwoners in de gemeente.

Pro21 wil dat de jaarwisseling veiliger en milieuvriendelijker wordt en peilde de mening onder inwoners van de gemeente. ,,We kunnen er niet omheen dat de viering van onze jaarwisseling gaat veranderen. Wat landelijk bepaald gaat worden, daar kunnen we niet op vooruit lopen”, zegt Linda de Wals, raadslid van de partij. ,,Wat we wel kunnen doen is naar onze inwoners luisteren en hun gedachten en ideeën te betrekken in de keuzes die we gaan maken rond vuurwerk. Het hoge deelnemersaantal laat ziet, dat het een belangrijk onderwerp is voor onze inwoners”

54 procent van de inwoners van de gemeente zeggen vuurwerkoverlast te ervaren. Vooral harde knallen (90 procent), vuurwerkafval (57 procent) en een onveilig gevoel (49 procent) worden genoemd als reden.

Leeftijd

Volgens raadslid Linda de Wals van Pro21 neemt met het stijgen van de leeftijd ook het ervaren van overlast door vuurwerk toe. “Ouderen ervaren verhoudingsgewijs ook meer luchtweg- en andere gezondheidsproblemen ten gevolge van vuurwerk. Dat percentage ligt op 43 procent”.

Nijkerkers hebben vooral last van vuurwerk dat wordt afgestoken op tijdstippen dat het niet is toegestaan (88 procent). Het grootste deel van de respondenten steekt zelf helemaal geen vuurwerk af (62 procent). Een derde van ondervraagden steekt af op tijdstippen dat het is toegestaan. Slechts 6 procent geeft toe ook buiten de toegestane tijdstippen te knallen.

Opmerkelijk genoeg geeft 27 procent van de respondenten aan niet te stoppen of minderen met het kopen van vuurwerk als het in de gemeente Nijkerk helemaal verboden zou worden om vuurwerk af te steken. 56 procent geeft aan ook nu al geen vuurwerk te kopen.

Zestig procent van de respondenten is voor vuurwerkvrije zones. 54 procent van geënquêteerden ziet één centraal vuurwerkfeest per dorp of stad wel zitten.