Volledig scherm
Amersfoort hoopt de komende jaren duizenden woningen te bouwen. © Gemeente Amersfoort

Uitstoot stikstof zit huizenbouw in Amersfoort in de weg

De voor Amersfoort broodnodige bouw van vele honderden woningen op de Kop van Isselt staat op de tocht na de vernietiging van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad van State. 

Ook de uitbreiding met 57 hectare op bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef en de ontwikkeling van een gemengd woon-werkgebied in Vathorst zijn plotseling onzeker.

Het PAS-vonnis van 29 mei, waarin het hoogste bestuursorgaan de tot dan geldende compensatiemaatregel naar de prullenbak verwees, pakt beroerd uit voor de stad. Volgens Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht moeten de drie grootschalige bouwplannen in Amersfoort opnieuw tegen het licht worden gehouden.

De uitbreidingsprojecten in de stad liggen te dicht bij een aantal tegen stikstoftoename beschermde natuurgebieden om ze zonder ingrijpen te laten passeren, aldus Gedeputeerde Staten. Om dezelfde reden moet ook buurgemeente Bunschoten op de rem trappen met de ontwikkeling van bedrijventerrein Haarbrug-Zuid. In de provincie Utrecht zijn door uitspraak van de Raad van State in totaal twintig bouw- en wegenplannen ‘on hold’ gezet. Landelijk gaat het om meer dan honderd projecten.

Amersfoort zal net als andere door het besluit getroffen gemeenten op een andere manier aan moeten tonen dat de stikstofneerslag in de beschermde natuurgebieden niet toeneemt door de uitbreidingsprojecten. Het toepassen van technieken die de uitstoot verminderen is volgens burgemeester en wethouders een mogelijkheid, evenals het overnemen van emissierechten van andere, nog niet gerealiseerde initiatieven.

Als laatste redmiddel geldt de ‘ADC-toets’ om aan te tonen dat er geen alternatief (A) is voor het plan, er dwingende (D) redenen zijn van algemeen belang en er voldoende is gedacht aan compenserende (C) maatregelen.

Het college riep een ambtelijke taskforce in het leven om de gevolgen van de gerechtelijke uitspraak verder te onderzoeken. Amersfoort krijgt verder hulp van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie Utrecht en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. De gemeenteraad wordt na het zomerreces zo snel als mogelijk bijgepraat over de eerste bevindingen.

3000 woningen

Voornaamste vraagstuk voor Amersfoort lijkt het veilig stellen van de woningbouw op Isselt. Samen met de binnenstedelijke uitbreidingslocaties de Wagenwerkplaats en de Nieuwe Stad vormt de kop van het industrieterrein de sleutel tot het terugdringen van het woningtekort in de stad. De drie projecten – met de Nieuwe Stad al in gang en de Wagenwerkplaats op het punt van beginnen – zijn op papier goed voor 3000 woningen.