Volledig scherm
Commissaris van de Koning John Berends van de provincie Gelderland spreekt de komende weken met kandidaten voor zijn opvolging als burgemeester van Apeldoorn. © Maarten Sprangh

21 gegadigden voor burgemeestersambt Apeldoorn; jongste kandidaat is 28 jaar

Voor de burgemeestersvacature in Apeldoorn hebben zich 21 sollicitanten gemeld bij John Berends, de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. Onder de kandidaten drie vrouwen. De jongste kandidaat is 28 jaar, de oudste 61 jaar.  

In totaal hebben zich 9 (oud-/waarnemend) burgemeesters gemeld, 5 (oud-)wethouders en 1 (oud-)volksvertegenwoordiger (Europees parlement, rijk, provincie, gemeente). De overige kandidaten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening.  De meeste kandidaten zijn lid van de VVD, zes in totaal De verdere verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt: CDA en PvdA, beiden 3, D66 : 2, Lokale partij 1:  SGP : 1 en overig : 5

Met de 21 kandidaten is de belangstelling zit Apeldoorn tussen het aantal kandidaten in, dat zich niet lang geleden meldden voor het burgemeestersambt in Deventer en Zwolle. Daar reageerden respectievelijk dertig en 13 kandidaten.

Procedure

In de komende weken voert commissaris van de Koning, John Berends, gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens bespreekt hij alle sollicitanten met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Apeldoorn. Samen stellen zij de selectie van de sollicitanten vast waarmee de vertrouwenscommissie de procedure vervolgt.

Aanbeveling

De vertrouwenscommissie geeft een advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester vast. De aanbeveling wordt, met een advies van de commissaris van de Koning, aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aangeboden. Als de Koning en de minister het Koninklijk Besluit hebben ondertekend is de kandidaat officieel benoemd tot burgemeester. De commissaris van de Koning zal de nieuwe burgemeester beëdigen, waarna de burgemeester officieel in functie is.

Oktober

Het duurt overigens nog wel even voor de nieuwe burgemeester wordt voorgesteld. De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in oktober 2019 in de gemeenteraad van Apeldoorn worden vastgesteld.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn

Apeldoorn