Volledig scherm
© UWV

Apeldoorn keert meer bijstand uit dan landelijk gemiddelde

APELDOORN - Gemeente Apeldoorn heeft dit jaar, net als vorig jaar, meer bijstandsuitkeringen uitgekeerd dan dat er budget voor beschikbaar was. Daardoor is een tekort van 4,6 miljoen euro ontstaan op de begroting.

Apeldoorn krijgt een Rijksbijdrage van 44,1 miljoen euro in het kader van de Participatiewet. De verwachting is dat Apeldoorn dit jaar 48,7 miljoen uit moet geven aan bijstandsuitkeringen, waardoor er dus een tekort van 4,6 miljoen ontstaat.

Slecht presteren
Een verklaring voor het tekort dat er is ontstaan, is voor een deel toe te schrijven aan het model waarmee gerekend wordt om de budgetten vast te stellen. Daarnaast blijkt dat de arbeidsmarkt in Apeldoorn sinds de economische crisis in 2008 slechter blijft presteren dan het landelijke gemiddelde, waardoor de Werkloosheidswet-uitkeringen (WW) en bijstandsuitkeringen harder stijgen. Dit blijkt uit een brief van het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Apeldoorn.

Participatiewet
De gemeente draait niet volledig op voor de tekorten binnen de Participatiewet. Vanuit het rijk is er nog een vangnetregeling beschikbaar, waar Apeldoorn aanspraak op kan maken. Het eigen risico voor de gemeente komt uit op 3,3 miljoen dat ze zelf moet opvangen, voor het bedrag van 1,3 miljoen kan de gemeente een beroep doen op de vangnetregeling.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn

Apeldoorn