Volledig scherm
Woningbouw. © Creative Commons

Apeldoorn ziet plek voor 600 extra woningen

APELDOORN De gemeente Apeldoorn ziet ruimte voor zeshonderd extra woningen, tot en met 2018. Hiervan komen 375 woningen beschikbaar voor de markt. De gemeente reserveert 225 woningen voor initiatieven van het gemeentelijk Grondbedrijf. Hierin zit onder meer de realisatie van 100 sociale huurwoningen voor de woningcorporaties.

De gemeente heeft een nieuw afwegingskader opgesteld voor woningbouwinitiatieven. Hierin staat duidelijk waaraan plannen voor nieuwe woningen moeten voldoen. Het doel is om Apeldoorn als woonstad vitaal en aantrekkelijk te houden.

Vlot afhandelen
De gemeente wil de initiatieven vlot en eenduidig behandelen. Wethouder Nathan Stukker: ,,We staan open voor nieuwe ontwikkelingen en vinden het belangrijk dat er voldoende woningen zijn. Daarom gaan we voor de uitbreiding met 600 woningen. Maar we willen ook dat de woningen kwalitatief goed zijn en aansluiten bij de behoefte. En tot slot hebben we een gemeentelijk belang, namelijk een financieel gezond Grondbedrijf. Om al deze belangen helder en transparant af te kunnen wegen, hebben we het nieuwe afwegingskader vastgesteld en leggen we dit voor aan de gemeenteraad."

Wensen
Elk initiatief moet bijdragen aan het aandeel goedkope woningen of (middel)dure huurwoningen. Een plan mag uit maximaal honderd woningen bestaan. Er zijn ook wensen geformuleerd. Zo is er een voorkeur voor plannen die bijdragen aan de woonmilieus 'levendige en rustige stadswijken' of 'luxe woon- en stadswijken'. Er is ook een voorkeur voor plannen die bijdragen aan huisvesting voor kwetsbare doelgroepen in de sociale huur of opvang van de vergrijzing. Tot slot is er voorkeur voor bijzondere woonproducten die Apeldoorn verrijken. Het voorgestelde kader geldt niet voor initiatieven in de dorpen en het buitengebied.

Inhoudelijk is er een voorkeur voor plannen die een bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambitie energieneutraal in 2030. Ook transformatie van structureel leegstaand vastgoed, of bevordering van innovatie door productvernieuwing is een pré. Tot slot hecht de gemeente aan behoud of versterking van de cultuurhistorische waarde of ruimtelijke kwaliteit op beeldbepalende plekken.

Het afwegingskader wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter vaststelling.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn

Apeldoorn