Eerder dit jaar waren er affiches opgehangen als protestactie tegen bomenkap langs de N319 tussen Ruurlo en Groenlo. Een voorstel uit het burgerinitiatief naar aanleiding van deze bomenkap is in Provinciale Staten unaniem aangenomen. Behoud van gezonde bomen wordt uitgangspunt in Gelderland.
Volledig scherm
Eerder dit jaar waren er affiches opgehangen als protestactie tegen bomenkap langs de N319 tussen Ruurlo en Groenlo. Een voorstel uit het burgerinitiatief naar aanleiding van deze bomenkap is in Provinciale Staten unaniem aangenomen. Behoud van gezonde bomen wordt uitgangspunt in Gelderland. © Jan Schoenmakers

Gelderland: behoud gezonde bomen staat voortaan voorop

updateBomen kappen? Gelderland blijft voortaan in principe van gezonde bomen af. Behoud van gezonde bomen wordt uitgangspunt bij het beleid. Dat hebben Provinciale Staten woensdag unaniem besloten in antwoord op het Burgerinitiatief Stop Bomenkap langs N-wegen. 

Gelderland gaat daarnaast de belangen die op het spel staan bij bomenkap langs provinciale wegen beter tegen elkaar afwegen. 

Het Burgerinitiatief werd afgelopen voorjaar voorzien van 1800 handtekeningen ingediend door de Stichting Natuurlijk Achterhoek. Aanleiding hiervoor was de voorgenomen kap van 343 bomen langs de provinciale weg van Ruurlo naar Groenlo (N319). 

Eis

De actievoerders eisen onder meer dat de provincie per direct voorbereiding en uitvoering van plannen voor bomenkap langs N-wegen stopzet. Daarnaast eisen de indieners dat Gelderland behoud van gezonde bomen als uitgangspunt voor toekomstig beleid gaat formuleren. Deze eis is door Provinciale Staten (PS) unaniem overgenomen. In het coalitie-akkoord dat de partijen in Gelderland onlangs sloten, stond al geformuleerd dat de provincie terughoudend wil omgaan met het kappen van bomen. De andere eis uit het burgerinitiatief - het onmiddellijk stoppen met voorbereiding en uitvoering van bomenkap - heeft PS op het bord van Gedeputeerde Staten (GS) gelegd.

Opgelucht

Petra Sips uit Ruurlo, die van het burgerinitiatief mede indiende, toonde zich overdonderd na de Statenvergadering. ,,We zijn heel erg opgelucht. Unanieme steun hadden we niet verwacht. Dit zeg ik namens iedereen die het initiatief heeft ondertekend. We moeten nu afwachten hoe de provincie dit in de praktijk vorm gaat geven. We gaan de gedeputeerde uiteraard wel bij de les houden.’’

Afweging

De provincie werkt nu nog volgens richtlijnen waarbij ze per project een afweging maakt voor het al dan niet kappen van bomen(lanen). In deze werkwijze ontbreekt een wegingsfactor voor verschillende thema’s als enerzijds verkeersveiligheid en anderzijds natuur, landschap en cultuurhistorie. In de toekomst moeten die belangen scherp in beeld komen, voordat iemand een knoop doorhakt over het al dan niet kappen van bomen. Volgens de indieners van het burgerinitiatief staat verkeersveiligheid altijd op één, en is er te weinig oog vanuit de provincie voor ecologische en landschappelijke waarden. ,,Verkeersveiligheid en behoud van bomen kunnen prima samengaan’’, zei Sips voorafgaand aan de stemming. ,,Bijvoorbeeld door de maximumsnelheid terug te brengen naar 70 kilometer per uur.’’

Kapvergunning

Gedeputeerde Peter Drenth (CDA) kon de Staten in elk geval melden dat de provincie de aanvraag voor de kapvergunning voor de bomenkap bij de N319 gaat intrekken bij de gemeente Berkelland. De provincie neemt de tijd om te werken aan een nieuw beleid voor bomen en bos. ,,We zijn de meest bosrijke provincie, maar we hebben hiervoor geen samenhangend beleid. Dat moet anders.’’ De komende tijd willen GS uitgebreid in gesprek gaan met de samenleving, inclusief de indieners van het burgerinitiatief, over hoe om te gaan met bomen en bos.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn

Apeldoorn