Volledig scherm
Een van de gebouwen van jeugdinstelling De Hoenderloo Groep in de bossen bij Hoenderloo. © Kevin Hagens

Inspectie: stilzitmaatregel Hoenderloo Groep was fout

De stilzitmaatregel die jeugdinstelling De Hoenderloo Groep tot afgelopen najaar hanteerde voor lastige jongeren mag niet volgens de Jeugdwet. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg na onderzoek. De zorginstelling werkt aan verbeteringen. 

De Stentor schreef eind vorig jaar dat de omstreden stilzitmaatregel nog altijd gehanteerd werd binnen de instelling die vestigingen van De Hoenderloo Groep (DHG) in Hoenderloo en Deelen heeft. Bij wijze van straf moesten jeugdigen op open en gesloten groepen niet praten, bewegen of van hun kamer af komen van pedagogisch medewerkers. Het stilzitten was onderdeel van  de maatregel ‘bevriezing’,  aldus de inspectie, waarbij een jeugdige bepaalde privileges inlevert en via een aangepast programma wordt onttrokken aan de groep. 

Onvoldoende

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd is na signalen in de Stentor onaangekondigd op bezoek geweest bij de instelling, een week later gevolgd door een tweede bezoek. De inspectie oordeelt in een woensdag gepubliceerd rapport dat de stilzitmaatregelen niet voldoen aan de eisen van de Jeugdwet en dat DHG bovendien ‘niet handelde op methodische wijze en volgens een effectief bevonden methode’. De inspectie  heeft DHG, onderdeel van Pluryn, opgedragen verbeteringen door te voeren en de strafmaatregelen voortaan achterwege te laten. 

Leefklimaat

Ook moet DHG van de inspectie het leefklimaat verbeteren en de deskundigheid van medewerkers bij het de-escalerend en responsief werken vergroten. In het afgelopen jaar heeft DHG daartoe al stappen gezet. Zo zijn veel personeelswisselingen geweest en zijn behandelprocessen herzien. Ook is er een interim-manager aangesteld die als voornaamste doel heeft het repressieve optreden van medewerkers te verminderen. 

Vertrouwen

De Raad van Toezicht en de directie van DHG stellen de conclusies van de Inspectie te onderschrijven en hebben inmiddels een verbeterplan overlegd. De inspectie stelt vertrouwen te hebben dat DHG de verdere verbeteringen kan realiseren. Wel gaat de Inspectie nog toetsen of de verbeteringen in de praktijk worden doorgevoerd.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn

Apeldoorn