Volledig scherm

Kerkdiensten

APELDOORN - In de krant van vrijdag is helaas het kerkdienstenrooster van vorige week verschenen. Het actuele rooster van deze week vindt u daarom eenmalig op onze website.

Stiltecentrum Doopsgezinde kerk, Paslaan 6, geopend: Elke dag (ma.=>zat.) van 12-14uur. Oec. Centrum De Herberg Deventerstraat 40. Elke 2e en laatste zondag vd maand om 13.30uur een korte oec. viering in het "Inloophuis". Protestantse Gemeente GROTE KERK Loolaan 16, 9.30uur ds. J.vd Klis (HA). OPEN HOFKERK Boerhaavestraat 60, 10uur ds. J.P. Smit (Huizen). WILHELMINAKERK Beemterweg 5, 10uur ds. J. t Avest (Arnhem). KRUISPUNT/OPEN HUIS Zilverschoon 114, 10uur ds. H.W.J. Faassen.

JULIANAKERK Deventerstraat 91, 10uur ds. L. v Hilten-Matthijsen. HET BOLWERK Ravelijn 55, 10uur ds. J.W. Drost (Druten). DE DRIE RANKEN Eglantierlaan 202, 9uur ds. G.A.J. vd Maas; 9.30uur ds. A.A. Wijlhuizen; 11uur Het Hoge Huis viering voor jongeren 12-15 j.; 19uur Taizé vesper. DE HOFSTAD Hofveld 52, 10uur ds. A.R. Roodenburg. GOEDE HERDERKERK Asselsestraat 199, 10uur ds. N.P.J. Sjoer. JACHTLAANKERK Jachtlaan 143, 10uur ds. C.L. Kraan (Twello) (HA). HOOG SOEREN geen dienst. HERVORMDE WIJKGEMEENTE (ba) Eben Haëzerkerk Zonnedauw 8, 9 en 10.45uur ds. A. Baas; 18.30uur ds. B. Jongeneel. Evang. LUTHERSEKERK Prof. Röntgenstraat 9, 10uur ds. L. Vos.

Vereniging v Vrijzinnig Protestanten REGENTESSEKERK Regentesselaan 14b, 10uur ds. C.M. Vos-Wiegand.

Ziekenhuizen en verpleeghuizen GELRE ZIEKENHUIZEN Locatie Lukas 10uur past. D. Vogelpoel. RANDERODE 10.30uur G.R. Bloemendaal. CASA BONITA 10.30uur ds. E. Idema. DE HEEMHOF 10.30uur mw. G. Lindhout-v Pelt. Zorggroep 's HEERENLOO De Voorwaarts 61, 10.30uur F. v Loon; 14.30uur H. Siebesma (zangdienst). GGNet St. Josephkapel Deventerstraat 459, 10uur past. J. Vos.

Rooms-Katholieke kerk MARIAKERK Hoofdstraat 18, 11uur Euch.vier.,

J. Scholten. FAB & SEB.KERK Sebastiaanplein 3, 11uur Euch.vier., H. Zemann en R. Dashorst. EMMANUEL De Drie Ranken, geen viering. TERESIAKERK, Zilverschoon 39, 9.30uur Comm.vier., leden wgr. VICTORKERK Jachtlaan 187, 11uur Euch.vier.,

A. Goes. H.GEESTKAPEL ASSEL 10uur Euch.vier.

Christelijke Gereformeerde kerk ANDREASKERK Anklaarseweg 185, 9.30 en 16.30uur ds. J. Nutma. BARNABASKERK Canadalaan 25, 10 en 17uur ds. B.A.T. Witzier. SAMUELKERK Talingweg 41, 10 en 16.30uur br. M. Visscher.

Nederlands Gereformeerde kerk TABERNAKELKERK Waalstraat 2, 10uur ds. W. Dijksterhuis (Voorth./Barneveld); 18.30uur ds. D.A. Lagewaard (Veenendaal).

Leger des Heils Beekstraat 14, 10uur Samenkomst olv maj. L.E. Meijberg; 19uur Ont-moetingsdienst "Het woord is aan jou !"

Hersteld Hervormde Gemeente Smaragdstraat 10, 9.30uur ds. R. v Kooten; 14.30uur ds. J. Koppelaar.

Nieuw Apostolische kerk De Ruyterstraat 7, zo. 10uur; wo. 20uur.

Het Apostolisch Genootschap Rademakersdonk 801, 10uur.

Evang. Zendingsgemeente Menorah Paslaan 11, 9.45uur prof. dr. W. J. Ouweneel.

Evang. gemeente BEREA Locatie De Maten Heemradenlaan 125, 10uur J. Karelse. Locatie Noord Schorpioenstraat 6, 10uur O. t Napel.

De Basis Oude Apeldoornseweg 41-45, 10 en 12uur Gastspreker J. d Ouden - Wijsheid voor Dummies.

Bijbelse Waarheid "Speeltuin Kindervreugd" Pieter Saenredamstraat 15a, 10.30uur P. v Eendenburg.

New Life Schoolgebouw Sprengeloo Sprengenweg 81, 19uur J. v Eendenburg mmv The Shaped Notes. Thema: "Vertroosting"

Eglesia Kerk van Nu Aula Sprengeloo, Sprengenweg 81, 11uur dienst. Kinderprogr's t/m 12j.

Pinkstergem. Filadelfia Langeweg 105, 10uur dienst.

Vrije Evang. Gemeente Sprengenweg 15, 10uur ds. D. Durieux.

Gemeente des Heeren "Licht en Leven" Troelstrastraat 1, 10 en 19uur dienst.

Vergadering van Gelovigen "DE ONTMOETING" Hoofdstraat 220, 9.45uur Eredienst aansl. Woorddienst.

Doopsgez. Gemeente Paslaan 6, 10.30uur ds. W. Epp.

Baptisten Gemeente Bosweg 77, 10uur ds.J.H. Stukker.

Gereformeerde Gemeente Graaf v Lijndenlaan 9, 10 en 16uur ds. P. Mulder.

Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) DE KONINGSHOF Gen. v Heutszlaan 55, 9.30uur ds. H.R. vd Kamp; 17uur ds. J. Hagg (Zwolle). DE VOORHOF Gijsbrechtgaarde 101, 9.30uur leesdienst; 17uur ds. A.M. de Hullu.REGIO

UGCHELEN

Protestantse Gemeente BRONKERK 10uur ds. B. Ramaker.
Rooms-katholieke Kerk BONIFATIUS geen viering.

BEEKBERGEN/LIEREN

PKN Hervormde Kerk Beekbergen DORPSKERK Kerkweg, 10 en 19uur ds. A. Meiling.

Protestantse Gemeente Lieren-Beekbergen Lierderstraat.7,10uur ds. A.P. de Graaf; 19uur ds. W.C. v Driel (Loenen).

HOENDERLOO

PKN Gemeente HELDRINGKERK Heldringsweg 10, 10uur ds. T. Volgenant-Beima (Ugchelen).

ARNHEM

Oud-Katholieke Regioparochie St. Willibrordus, A. v Nieuwenaarlaan 3, zo. 10uur dienst.Nadere informatie voor nieuwe deelnemers via email: kerkdienstenstentor@hotmail.com of via de post verkrijgbaar bij Apeldoorns Beraad van Kerken, werkgroep kerkdiensten, Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn.

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn

Apeldoorn