Volledig scherm
De A1 brug over het Apeldoorns Kanaal © commons.wikipedia.org/sj de waard

Nieuwe discussie over bevaarbaar Apeldoorns Kanaal komt moeizaam op gang

De discussie over het opnieuw bevaarbaar  maken van het Apeldoorns Kanaal, dreigt een stille dood te sterven. Onlangs zouden alle betrokken gemeenten bij elkaar komen in Apeldoorn met als doel het plan nieuw leven in te blazen. Deze vergadering is echter op het laatste moment afgezegd. 

Dat is een flinke tegenvaller voor het project, dat hierdoor vertraging oploopt. Vorige maand besloot Provinciale Staten om een onderzoek in gang te zetten dat voor eens en altijd duidelijk moet maken of het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal haalbaar is. In oktober moeten de resultaten worden gepresenteerd. Dat betekent dat er haast moet worden gemaakt.

Geen reden voor paniek

Volgens gedeputeerde Bea Schouten is er niet direct reden voor paniek. "We weten namelijk niet precies waarom meerdere gemeenten hebben afgezegd." Schouten beaamt echter dat de situatie enigszins zorgwekkend is. De komende maanden moeten er  immers spijkers met koppen worden geslagen. 

bevaarbaar

Er wordt al jaren gesproken over het opnieuw bevaarbaar maken van het complete Apeldoorns Kanaal. Het geld om alle obstakels te verwijderen, op te hogen of beweegbaar te maken is in principe voorhanden. Het is de exploitatie waar de schoen wringt. Sluizen en bruggen beweegbaar maken kost geld, en niet alleen eenmalig. Op dit moment wordt onderzocht of er partijen zijn, naast gemeenten en het waterschap, die een financiële bijdrage willen leveren. 

De vergadering van de gemeenten had de eerste stap moeten zijn in deze zoektocht. Want voordat er gezocht kan worden naar externe partijen, moet er eerst voor worden gezorgd dat de neuzen van de lokale overheden dezelfde kant opstaan, vindt het college van Gedeputeerde Staten. 

In samenwerking met indebuurt Apeldoorn

Apeldoorn