Bij woonzorgcentrum Vreedenhoff loopt al een project. Dat heet Old School Arnhem, waarbij scholieren en studenten de levensverhalen van  ouderen optekenen en zo de feitenkennis over gebruiken en gewoonten van vroeger  vergroten.
Volledig scherm
Bij woonzorgcentrum Vreedenhoff loopt al een project. Dat heet Old School Arnhem, waarbij scholieren en studenten de levensverhalen van ouderen optekenen en zo de feitenkennis over gebruiken en gewoonten van vroeger vergroten. © Gerard Burgers

Arnhem gaat jongeren een maatschappelijke diensttijd bieden

ARNHEM - Arnhem is een van de elf gemeenten in Nederland die van het kabinet jongeren een maatschappelijke diensttijd mogen aanbieden. De gemeente krijgt daar ruim 624.000 euro voor. Dat wil ze besteden aan een tweejarig project waarbij 140 jongeren in de leeftijd van 16 tot 27 jaar, die geen opleiding volgen, verdeeld over zeven groepen  hun vaardigheden ontwikkelen en een beter beeld krijgen van wat ze verder willen doen in hun leven.

Het kabinet wil vanaf februari volgend jaar de maatschappelijke diensttijd invoeren. Het idee is dat jongeren nieuwe ervaringen opdoen door vrijwillig iets te doen voor een ander of voor de samenleving, bij een gastorganisatie, individueel of in groepsverband. 

Landelijk lopen sinds vorig jaar al 75 proefprojecten waaraan jongeren deelnemen. Zes daarvan worden in Arnhem uitgevoerd. Het betreft onder meer een leer-werkproject waarbij leerlingen van scholengemeenschap Guido op de Geitenkamp op dinsdagmiddag onder schooltijd naar een werkplek gaan om ervaring en vaardigheden op te doen in het kader van beroepsoriëntatie en burgerschapsvorming. 

Jongeren werken aan mooiere schoolpleinen

Verder loopt bij woonzorgcentrum Vreedenhoff het project Old School Arnhem, waarbij scholieren en studenten de levensverhalen van  ouderen optekenen en zo de feitenkennis over gebruiken en gewoonten van vroeger  vergroten. Bij project GREENBASE van Walhallab  in het Spijkerkwartier leren jongeren zich te ontwikkelen door aan mooiere schoolpleinen te werken.  

In vervolg op die proeftuinen is gemeenten de mogelijkheid geboden om met rijkssteun een intensieve vorm van een maatschappelijke diensttijd te ontwikkelen voor jongeren die om wat voor reden dan ook van school zijn uitgevallen of die hun leven weer op de rit willen krijgen. 

Arnhem heeft zich met succes gemeld en kan nu aan de slag met de opzet. Dat het draagvlak in de stad groot is, blijkt volgens de gemeente al uit de betrokkenheid van diverse organisaties bij de zes landelijke proefprojecten die in Arnhem lopen. Verder hoopt de gemeente ook dat een maatschappelijke diensttijd onder haar regie kan helpen om structurele schooluitval te voorkomen en jongeren weer naar school of werk te laten gaan.

Deelname aan gemeentelijke vorm is intensiever

Het verschil met de lopende projecten is dat de deelname aan de gemeentelijke vorm intensiever is. De deelnemende jongeren krijgen onder meer een startweek om elkaar te leren kennen, een week waarin ze zich oriënteren op een invulling van hun maatschappelijke diensttijd en een EHBO-training.

Hun maatschappelijke diensttijd vervullen ze bij een gastorganisatie, een half jaar lang, in weken van gemiddeld 24 uur. De deelnemers moeten ook zelf een gezamenlijk maatschappelijk groepsproject bedenken en organiseren. 

Kandidaten worden vanaf deze week geworven. De mogelijkheid bestaat dat jongeren uit de regiogemeenten ook mee kunnen doen. De start is in januari volgend jaar. De begeleiding is in handen van professionele jongerenwerkers.     

De Stentor gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement