De herdenking op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek  is een van de elementen die volgens Arnhemmers moet blijven, als wordt stilgestaan bij de verloren Slag om Arnhem en operatie Market Garden.
Volledig scherm
De herdenking op de Airborne-begraafplaats in Oosterbeek is een van de elementen die volgens Arnhemmers moet blijven, als wordt stilgestaan bij de verloren Slag om Arnhem en operatie Market Garden. © Erik van 't Hullenaar

Arnhem staat pal achter herdenken en wil daarmee doorgaan

ARNHEM - De jaarlijkse Airborneherdenking moet ook in de toekomst blijven bestaan. Stilstaan bij de operatie Market Garden en de verloren Slag om Arnhem hoort bij de identiteit van de stad en draagt op een positieve manier bij aan haar imago.

Een flinke meerderheid van de Arnhemse bevolking huldigt die opvattingen, blijkens een onderzoek van Willem de Boer en Eva Heijnen namens de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 

Quote

Een mooie uitkomst

Willem de Boer, Onderzoeker Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Met medewerking van de gemeente Arnhem stelden onderzoekers van de hbo-instelling vragen over het Airbornegevoel aan het bevolkingspanel. Dat is een groep Arnhemmers die door de gemeente regelmatig worden bevraagd over onderwerpen die lokaal spelen. Er reageerden bijna 1600 mensen.

Het onderzoek is vorig jaar gehouden, enige maanden na de 74ste herdenking van de Slag om Arnhem en Market Garden. Bij gelegenheid van de 75ste herdenking, die deze dagen met talloze onderdelen duizenden belangstellenden op de been brengt, delen de onderzoekers de resultaten. Kanttekening is dat onder de respondenten relatief veel ouderen, mannen en hoger opgeleiden zitten.

,,Een mooie uitkomst”, noemt onderzoeker Willem de Boer het resultaat van de enquête. Deze laat namelijk zien dat het sentiment in Arnhem 75 jaar na dato nog steeds is dat moet worden stilgestaan bij wat er in september 1944 en nadien gebeurde en niet dat het boek nu wel dicht kan. De bevindingen zijn gehaald uit de reacties op een aantal stellingen die aan de respondenten zijn voorgelegd. 

Op vragen over het bestaansrecht van de herdenking antwoordt zo’n 80 procent van hen dat die onbetwistbaar is. Bijna 90 procent onderschrijft dat de Airborneherdenking een manier is en blijft om respect te tonen aan oorlogsslachtoffers. En bijna 80 procent vindt dat herdenken actueel blijft zolang oorlog en onderdrukking in de wereld blijven bestaan. 

Airborne-begraafplaats

De onderzoekers wilden van de Arnhemmers ook weten welke Airborne-activiteiten ze bezochten en hoe ze die vonden. De herdenking op de Airbornebegraafplaats en de Airborne Wandeltocht in Oosterbeek, alsook de Airborne-wedstrijd van Vitesse zijn met een score van 90 procent of meer de onderdelen waarop met de grootste tevredenheid wordt teruggekeken door hen die erbij waren en die aan het onderzoek meededen.

De Polenherdenking in Driel, de Bridge to Bridgeloop in Arnhem en de parachutistendroppingen op de Ginkelse Heide bij Ede kunnen met scores boven de 80 procent ook op sympathie rekenen onder de Arnhemse bevolking.

De Stentor gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement