Volledig scherm
Foto ter illustratie. © William Hoogteyling

Honderden projecten in Gelderland in gevaar door stikstof

Honderden kleine en grote projecten in de provincie Gelderland komen in gevaar of lopen mogelijk vertraging op, omdat ze te veel stikstof produceren. Het gaat onder andere om de railterminal bij Valburg en verbeteringen van dijken langs de Waal.

Het blijkt in de praktijk moeilijk om precies in kaart te krijgen waar de problemen het grootst zijn. De provincie heeft al langer een lijst met de 35 belangrijkste projecten in Gelderland waarbij de uitstoot van stikstof een rol kan spelen. 

Wat er met deze projecten nu gaat gebeuren en hoe groot de problemen zijn, is nog niet duidelijk, zegt een woordvoerster van de provincie. In sommige gevallen dreigt mogelijk langdurig uitstel, bij andere volstaat wellicht extra onderzoek. Dat is ook afhankelijk van oplossingen waarmee de landelijke politiek komt. In ieder geval kunnen vergunningen waar het stikstof-gedeelte in staat nu niet worden afgegeven.

Dijkverbeteringen

Op de lijst staan onder meer de railterminal aan de Betuweroute bij Valburg, verbetering van de Waaldijk rondom Lent (tussen Wolferen en Sprok), de aanleg van een grote waterleiding tussen Hoenderloo en Ede, herontwikkeling van de Veerhaven bij Ochten en de bouw van grote bedrijven op tal van bedrijventerreinen. Sommige staan nog in de kinderschoenen, van andere zijn de vergunningen al aangevraagd.

De Raad van State zette twee weken geleden een streep door het landelijke stikstofbeleid, omdat het in strijd zou zijn met natuurrichtlijnen. Van alle projecten in de omgeving van belangrijke natuurgebieden moeten nu zogenoemde stikstofplannen worden opgesteld. 

Zo mag pas worden begonnen als duidelijk is dat het project geen schade aanricht aan de natuur, wat stikstof betreft. Dat is lastig in de praktijk. Een te hoog gehalte aan stikstof in de lucht is schadelijk voor de biodiversiteit.

Taskforce

Het wachten is nu op een landelijke oplossing. Betrokken ministeries hebben een taskforce opgericht om daar zo snel mogelijk mee te komen. Een oplossing die de economie en de natuur zo veel mogelijk recht doen, zei landbouwminister Schouten eerder. 

Vandaag (vrijdag) voeren bestuurders van provincies en ministeries spoedoverleg over de stikstofkwestie.