De bouw van nieuwbouwwijken kon een tijdje stil liggen.
Volledig scherm
De bouw van nieuwbouwwijken kon een tijdje stil liggen. © Rob Engelaar

Stikstofcrisis: Provincies verlenen weer bouwvergunningen

videoARNHEM -  Bouwen mag weer. De provincies gaan vanaf maandag weer, onder voorwaarden, vergunningen verleningen voor bouwprojecten.

Het uitgeven van vergunningen op basis van de Wet Natuurbescherming, onder meer nodig als je in de buurt van een natuurgebied wilt bouwen, was stilgelegd als gevolg van de stikstofcrisis. Door een rechterlijke uitspraak mocht de provincie geen vergunningen meer verlenen als een activiteit zou leiden tot een toename van de hoeveelheid stikstof in de lucht.

Dat mag nog steeds niet, maar de provincies hebben nu regels vastgelegd op basis waarvan toch toestemming voor bouwactiviteiten verleend kan worden. ,,Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat projecten per saldo geen stikstof uitstoten of de uitstoot verminderen, kunnen een vergunning krijgen’’, stelt de Gelderse gedeputeerde Peter Drenth.

Ook als er wél meer stikstof vrijkomt, kan een vergunning verkregen worden. ,,Maar dan moet vooraf aangetoond worden dat de toename binnen het project gecompenseerd wordt.”

Geen effect

Projecten met een groot nationaal belang, zoals de doortrekking van de A15 of het verzwaren van dijken, kunnen ook doorgaan. ,,Dan kan er ook elders compensatie worden gezocht voor de hogere uitstoot, maar dat moet wel meteen. Het mag geen effect hebben op de natuurgebieden.”

Aan de uitkoop van boeren beginnen de provincies nog niet: daarvoor wachten ze op nadere regels van het rijk. Nadeel is dat de reductie van stikstof die wordt behaald door een boerenbedrijf te saneren, niet gebruikt kan worden om elders een nieuw project te realiseren. 

,,We willen het eerst goed regelen", zegt Drenth. Boeren kunnen wel ook bouwprojecten uitvoeren. ,,Als dat maar niet meer stikstofuitstoot betekent. Maar in de meeste gevallen zorgt bijvoorbeeld een nieuwe stal juist voor minder stikstofuitstoot.” 

Op gang brengen

De regels gelden voor alle twaalf provincies en gaan komende maandag in. Vanaf die dag kunnen weer vergunningen verleend worden. De regels worden heel strak nageleefd, om niet weer juridisch gedoe te krijgen.

,,Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn. De samenleving staat nu stil. Het op gang brengen van de vergunningsverlening is dan ook een belangrijke eerste stap.”

Wat is stikstof nu precies? Bekijk het hier.